01/04/2012

Tuyên bố chung Hoa Kỳ - Mông Cổ

16/6/2011

Lý do gì khiến Bauxite Việt Nam quyết định đăng một văn bản ngoại giao dường như không liên quan gì đến Việt Nam, vả chăng lại được ký cách đây đến gần một năm? Xin thú thực, đó là vì cảm giác nhục nhã!

Một đất nước nhỏ yếu, ở ngay sát nách Trung Quốc, mà vẫn không khiếp nhược, đàng hoàng bắt tay với Mỹ.

Ai đó đã nhại câu thơ của Chế Lan Viên: “Tổ quốc bao giờ hèn thế này chăng?”

Bauxite Việt Nam

Tổng thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Mông Cổ Elberdori Tsakhia ngày hôm nay tái khẳng định những cam kết của mình về mối quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ - Mông Cổ được đặt cơ sở trên các giá trị chung và cùng chia sẻ những quyền lợi chiến lược. Hai bên nhấn mạnh những mối quan tâm chung của hai quốc gia trong việc bảo vệ và khuyến khích tự do, dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới, đồng thời khẳng định nguyện vọng tăng cường thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và làm sâu sắc hơn mối liên kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Hai bên nhấn mạnh những cam kết của mình nhằm quảng bá cho một khu vực Châu Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng thông qua việc hợp tác chặt chẽ hơn giữa các thể chế đa phương khu vực.

Hoa Kỳ và Mông Cổ tái khẳng định những cam kết tầm quốc gia về những nguyên tắc hợp tác đã được nêu ra trong bản tuyên bố chung Hoa Kỳ - Mông Cổ năm 2007 cũng như sự nhất trí đạt được trong các bản tuyên bố chung trước đó vào các năm 2004 và 2005. Hoa Kỳ hoan nghênh những tiến bộ mà nhân dân Mông Cổ đã đạt được trong 22 năm qua nhằm củng cố nền móng cho nền dân chủ non trẻ của mình và xin chúc Mông Cổ tiếp nhận vai trò Chủ tịch Cộng đồng các nền Dân chủ vào tháng 7/2011, đồng thời nêu bật sự ủng hộ hoàn toàn và hợp tác chặt chẽ với Mông Cổ để những trọng trách của Chủ tịch Cộng đồng các nền Dân chủ sẽ được hoàn thành tốt đẹp.

Mông Cổ hoan nghênh và ủng hộ vai trò then chốt mà Hoa Kỳ đã đóng góp với tư cách là một quốc gia ở vùng Châu Á - Thái Bình Dương trong việc gìn giữ hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Hoa Kỳ tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với một nước Mông Cổ được bảo vệ và thịnh vượng, đóng vai trò tích cực trong các quan hệ khu vực và điều đó sẽ hỗ trợ cho những mối tương tác cởi mở, hữu nghị và mạnh mẽ với các quốc gia lân bang. Hoa Kỳ và Mông Cổ cam kết hợp tác vì những lợi ích cùng chia sẻ trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh và phát triển thông qua các thể chế khu vực ở Châu Á - Thái Bình Dương, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức đa phương khác.

Hai bên cam kết tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai quốc gia. Hoa Kỳ khẳng định sự ủng hộ của mình đối với các nỗ lực của Mông Cổ nhằm gắn kết nền kinh tế của mình vào những thể chế kinh tế, tài chính khu vực và quốc tế. Mông Cổ bày tỏ sự đánh giá cao của mình trước sự ủng hộ liên tục và trợ giúp kinh tế của Hoa Kỳ. Mông Cổ nhìn nhận vai trò quan trọng mà các công ty Hoa Kỳ, với năng lực quốc tế dẫn đầu về quản trị, kỹ thuật, môi trường và khai thác khoáng sản bền vững sẽ đóng vai trò tích cực cho sự phát triển ngành khai thác than và những khoáng sản khác, xây dựng hạ tầng, nông nghiệp, năng lượng và du lịch của đất nước.

Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của Hàng không Quốc tế Mông Cổ mua các máy bay thương mại Boeing với kế hoạch tiếp tục mở rộng đội bay sử dụng máy bay Mỹ trong tương lai. Hoa Kỳ và Mông Cổ bày tỏ nguyện vọng bảo đảm và hỗ trợ môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho công ty của cả hai nước. Về vấn đề này, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn tất các cuộc đàm phán để ký kết Thỏa thuận Song phương về Minh bạch vào cuối năm 2011 đòi hỏi phải huy động toàn bộ tiềm năng về tài nguyên, năng lực và sức mạnh của hệ thống pháp lý của cả hai quốc gia. Nhằm làm sâu sắc thêm các mối liên hệ kinh tế, hai bên đã ký bổ sung biên bản ghi nhớ về khuyến khích thương mại và hợp tác hàng không.

Mông Cổ bày tỏ sự biết ơn về sự ủng hộ mà Hoa Kỳ đã thể hiện trong Thỏa thuận chung về kinh doanh trước những thách thức Thiên niên kỷ (MCCCA- Millenium Chalenge Corporation Compact Agreement – ND). Hai bên mong muốn việc thực hiện thành công các dự án theo bản thỏa thuận đó sẽ giúp gia tăng tính minh bạch, khuyến khích sự tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm nghèo ở Mông Cổ.

Phía Mông Cổ bày tỏ ý nguyện tiếp tục có những bước đi cần thiết để xem xét một bản Thỏa thuận MCCCA thứ hai.

Hoa Kỳ cảm ơn Mông Cổ về sự ủng hộ các lực lượng liên minh quốc tế tại Afghanistan, về việc đã công bố ý nguyện tái bố trí các lực lượng gìn giữ hòa bình ở Iraq và sự hỗ trợ đáng ghi nhận đối với các nỗ lực gìn giữ hòa bình ở Châu Phi.

Mông Cổ cảm ơn Hoa Kỳ về sự hỗ trợ trong chương trình Cải cách Quốc phòng. Với tư cách là một phần của nỗ lực này, hai quốc gia đang cùng hợp tác xây dựng năng lực di chuyển cho lực lượng không quân nhằm trợ giúp cho các chiến dịch gìn giữ hòa bình và cứu trợ nhân đạo. Hai bên đã quyết định tiếp tục hợp tác trên thực địa các cuộc tập trận gìn giữ hòa bình như “Con Sói sa mạc Gobi”, “Cuộc Săn lùng của Khan” và “Thiên thần Thái Bình Dương”.

Hoa Kỳ và Mông Cổ quyết định khai thác những hoạt động có ưu thế của mình về năng lượng hạt nhân trên cơ sở bản ghi nhớ ký tháng 10 năm 2010 giữa hai nước. Hoa Kỳ công nhận và ủng hộ Sáng kiến Hạt nhân của Mông Cổ và hoan nghênh tư cách không phổ biến vũ khí hạt nhân của quốc gia này. Mông Cổ khẳng định sự ủng hộ của mình đối với việc đưa quan điểm của Tổng thống Obama trong hội nghị ở Praha vào lời kêu gọi vì một “trật tự quốc tế mới”.

Hoa Kỳ và Mông Cổ cùng bày tỏ ý nguyện làm sâu sắc và rộng rãi hơn các mối giao lưu giữa nhân dân hai nước. Xây dựng trên sự sáng tạo của xã hội chúng ta, hai quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng của những trao đổi trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa đối với mối quan hệ song phương và cùng khẳng định vai trò quan trọng mà quan hệ đối tác Nhà nước- Tư nhân có thể đóng góp trong việc củng cố các quan hệ song phương.

Phạm Gia Minh dịch từ whitehouse.gov

Dịch giả gửi trực tiếp cho BVN.