03/05/2012

Điện Biên Phủ thời a còng

Lê Phú Khải

(Kỷ niệm 58 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)

Khi Phan Đình Giót lấy ngực mình bịt lỗ châu mai

Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng

Tô Vĩnh Diện chèn lưng cứu pháo

Các anh có hay đâu 58 năm sau

Bọn xâm lược lại đội mồ đứng dậy

Cướp ruộng vườn ở Tiên Lãng, Văn Giang

 

Xin các anh cứ yên nghỉ suối vàng

Thời a còng không cần súng đạn

Chúng tôi tung lên mạng

Chúng tôi thét lên mạng

Chúng tôi gào lên mạng:

 

Lũ quỷ Sa tăng đang nhe vuốt giơ nanh

Cắn xé quê hương bằng dùi cui lựu đạn

Cho cả loài người thấy rõ Việt Nam:

 

“Dân chủ” gấp vạn lần tư bản

Khi tất cả đã nhìn ra sự thật

Sẽ có một Điên Biên trong thời đại a còng

 

Cần Thơ 01-5-2012

L. P. K.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.