Tài liệu đăc biệt: Tờ trình và kêu cứu của bà con Văn Giang

clip_image002

Các ông bà: Lê Văn Dũng, Đặng Văn Dật, Đàm Văn Đồng, Đỗ Thị Dơi, Phạm Hoành Sơn, Trương Văn Kỉnh, Lê Văn Ba, Lê Văn Nga, Vũ Thị Nụ đại diện cho nhân dân 3 xã Xuân Quan, Cửu Cao, Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vừa gửi Tờ trình và Kêu cứu: Về việc xem xét tính pháp lý của hai dự án đường giao thông liên tình Hà Nội - Hưng Yên và Dự án khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang (Ecopark) & Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, Kiến nghị phản ảnh của công dân Văn Giang, Hưng Yên.

Tờ trình này được gửi đến: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng TW Đảng, UB Kiểm tra TW Đảng, Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tỉnh ủy Hưng Yên, Đoàn Đại biểu Quốc hội tình Hưng Yên, HĐND và UBND tỉnh Hưng Yên, Các cơ quan ngôn luận, báo chí, đài trung ương và địa phương.

Dưới đây là toàn văn văn thư nói trên:

clip_image003

clip_image004

clip_image005

clip_image006

clip_image007

clip_image008

clip_image009

clip_image010

clip_image011

clip_image012

clip_image013

Một số tài liệu gửi kèm (Chỉ đưa vài tài liệu, chưa hết):

clip_image014

clip_image015

clip_image016

clip_image017

Nguồn: xuandienhannom.blogspot.com

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn