28/08/2012

Những lá đơn của gia đình TS Cù Huy Hà Vũ

Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà gửi đến BVN cùng lúc 3 lá đơn mà bà đã gửi cho nơi giam giữ TS Cù Huy Hà Vũ. Xin trân trọng chuyển đến bạn đọc xa gần, xếp theo thứ tự ngày ghi trên đơn

Bauxite Việt Nam

CNG HÒA XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM

Đc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Ni, ngày 23 tháng 5 năm 2012

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI THÍCH

1- Thông Báo số 509/TB-XLTĐ, ký ngày 30/01/2012;

2- Việc gửi, nhận hồi âm Các Đơn tố cáo của ông Vũ.

Kính gi: Ông Giám thTri giam s5, BCông an Lường Văn Tuyến.

Tôi, Nguyễn Thị Dương Hà, là vợ và cũng là luật sư của ông Cù Huy Hà Vũ hiện đang bị giam giữ tại Trại giam số 5, Bộ Công an, gửi đến ông Giám thị lời chào trân trọng và có đề nghị như sau:

Ngày 26/3/2012, gia đình tôi nhận được một phong bì thư, có dấu ngày 23/3/2012 của bưu điện Thống Nhất, không đề tên người hoặc cơ quan gửi. Bên trong phong bì là Thông báo tình hình chấp hành án phạt tù của ông Cù Huy Hà Vũ ghi ngày

30/01/2012 do Phó giám thị Lê Duy Sáu ký. Như vậy là gần hai tháng sau khi ký, văn bản mới được gửi đến gia đình ông Vũ.

Cuối tháng 4/2012, tôi đã cầm Thông báo này đến cho chồng tôi, Tiến sĩ Cù Huy

Hà Vũ thì ông Vũ rất ngạc nhiên và cho biết như sau:

Thứ nhất: Cho đến nay, ông Cù Huy Hà Vũ vẫn chưa nhận được cái Thông báo tình hình chấp hành án phạt tù từ phía quý Trại giam.

Thứ hai: Từ ngày bị giam giữ tại Trại giam số 5 - Bộ Công an đến nay, chồng tôi chưa một lần phạm phải điều gì trái với quy định của Trại. Ngược lại, ông Vũ còn luôn đấu tranh với cái sai, cái bất công trong việc bị đối xử không đúng với những quy định của Luật thi hành án hình sự, bằng cách ông Vũ đã gửi rất nhiều đơn tố cáo tới các cơ quan hữu quan và đặc biệt là từ tháng 3/2012 đến nay, ông Cù Huy Hà Vũ đã gửi ba đơn Đơn Tố cáo tới Chủ tịch nước, Đại biểu Quốc hội Trương Tấn Sang vào các ngày 22/3/2012, ngày 26/4/2012, ngày 7/5/2012 tố cáo Giám thị:

1- Xâm phạm quyền kháng án của TS Cù Huy Hà Vũ bằng cách không cho nhận 10 tài liệu mà các cơ quan tố tụng đã dùng làm chứng cứ buộc tội ông Vũ để đến nay, phiên tòa phúc thẩm đã được xử 10 tháng rồi mà ông Vũ vẫn chưa có đủ tài liệu để làm đề nghị Giám đốc thẩm, tái thẩm.

2- Xâm phạm quyền gửi thư. Nhiều thư của TS Vũ gửi về nhà mà gia đình không được nhận;

3- Xâm phạm quyền điện tín. Có tháng không được gọi điện thoại về nhà; Không được gọi điện thoại cho người em họ con cậu ruột là ông Ngô Xuân Hải để bàn về việc xây sửa mộ cho cha nuôi của chồng tôi là nhà thơ Ngô Xuân Diệu.

4- Xâm phạm quyền được gặp vợ ở phòng riêng. Nhiều lần ông Vũ có đơn gửi Giám thị để được gặp vợ không quá 24 giờ nhưng không được chấp thuận;

5- Xâm phạm quyền được nhận đồ vật không thuộc danh mục cấm. Nhiều đồ dùng thiết yếu không thuộc danh mục cấm mà gia đình gửi vào ông Vũ không được nhận.

Vì vậy tôi trân trọng đề nghị ông Giám thị Trại giam số 5 - Bộ Công an, giải thích Thông báo 509/TB-XLTĐ cho tôi, gia đình tôi và đặc biệt là ông Cù Huy Hà Vũ được rõ :

1- Ông Cù Huy Hà Vũ có phải là đối tượng được biết tình hình chấp hành án phạt tù của chính ông Vũ không? Vì sao ông Cù Huy Hà Vũ không được nhận Thông báo số 509/TB-XLTĐ, ký ngày 30/01/2012?

2- Ngày bt: 05/11/2010” : ông Cù Huy Hà Vũ đã bắt ai?

3- “Án pht: 7 năm”: 7 năm tù giam, tù treo hay cải tạo không giam giữ?

4- “Hình pht bsung chưa thc hin: Qun chế: 3 năm”. Vậy có bao giờ “quản chế” được thực hiện trước hoặc song song với tù giam không?

5- “ci to” (trong trại giam), “thi đua chp hành án pht tù” là thế nào?

6- Chồng tôi, TS Cù Huy Hà Vũ đã làm gì để “được” quý trại đánh giá “ci to: Kém”, xếp loại “thi đua chp hành án pht tù: Kém”?

7- Tất cả những Đơn Tố cáo của ông Cù Huy Hà Vũ được gửi đi theo đường thư tín của Trại 5 đến các cá nhân hoặc cơ quan hữu quan, có được Trại 5 chuyển đi hay không? Vì đã quá thời gian trả lời Đơn Tố cáo theo luật định, đến nay ông Vũ vẫn chưa nhận được hồi âm bất kể Đơn tố cáo nào.

Chân thành cảm ơn ông Giám thị Trại giam số 5 - Bộ Công an và mong nhận được hồi âm của ông theo quy định của pháp luật

Nơi gửi:

Người làm đơn

- Như trên;

- TC VIII (để biết);

- Ông Cù Huy Hà Vũ;

- Gia đình ông Cù Huy Hà Vũ;

- Lưu (3b)

clip_image002

Nguyn ThDương Hà

CNG HÒA XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM

Đc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Ni, ngày 12 tháng 7 năm 2012

ĐỀ NGHỊ

V/v: 1- Trả lời đơn thư ngày 23/5/2012;

2- Cho ông Cù Huy Hà Vũ được mua quạt điện bằng tiền lưu ký;

3- Cho ông Cù Huy Hà Vũ được nhận đồ dùng không thuộc danh mục cấm.

Kính gi: Ông Giám thTri giam s5, BCông an Lường Văn Tuyến.

Tôi, Nguyễn Thị Dương Hà, là vợ và cũng là luật sư của ông Cù Huy Hà Vũ hiện đang bị giam giữ tại Trại giam số 5, Bộ Công an, gửi đến ông Giám thị lời chào trân trọng và đề nghị như sau:

I- Ngày 23/5/2012, tôi có gửi tới ông Giám thị ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI THÍCH (đính kèm) về 02 vấn đề :

1- Thông Báo số 509/TB-XLTĐ, ký ngày 30/01/2012;

2- Việc gửi, nhận hồi âm Các Đơn tố cáo của ông Vũ.

đến nay đã 50 ngày trôi qua mà tôi và gia đình chưa nhận được trả lời. Vậy một lần nữa tôi đề nghị ông hồi âm cho tôi và ông Vũ được biết.

II- Ngày 10/7/2012, tôi có vào thăm chồng tôi và được chồng tôi cho biết, cái quạt cây trong buồng giam chồng tôi thường xuyên bị hỏng vì quá cũ và hiện nay không còn sử dụng được nữa. Ngày 26/6/2012 trại giam đã mua cho anh Nguyễn Đình Dặm, người bị giam chung phòng với chồng tôi, 01 quạt cây bằng tiền của anh Dặm lưu ký tại trại giam. Tuy nhiên, một quạt cây của riêng anh Dặm không thể đủ thoáng mát cho cả chồng tôi trong buồng giam chật hẹp, nhất là trong thời tiết vô cùng oi nực. Để bảo đảm sức khỏe cho chồng tôi cũng như bảo đảm chồng tôi được đối xử nhân đạo theo luật định, nhất là chồng tôi tuổi đã cao lại đang bị bệnh tim, khó thở, huyết áp, đau nửa đầu bên trái… đề nghị ông Giám thị mua cho chồng tôi

01 chiếc quạt cây bằng tiền lưu ký của chồng tôi hoặc lắp 01 quạt trần trong buồng giam của chồng tôi, trong trường hợp này chồng tôi không sử dụng quạt cây nữa.

III- Còn một số sách và đồ dùng không thuộc danh mục cấm, tôi đã gửi cho chồng tôi trong những lần vào thăm trước, đến nay chồng tôi vẫn chưa nhận được. Vậy đề nghị ông cho chồng tôi được nhận nốt sách và đồ dùng mà tôi đã gửi cho chồng tôi.

Trân trọng cảm ơn ông.

Nơi gửi: Người làm đơn

- Như trên;

- TC VIII (để biết);

- Ông Cù Huy Hà Vũ;

- Gia đình ông Cù Huy Hà Vũ;

- Lưu (5b)

clip_image002[1]

Nguyễn Thị Dương Hà

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2012

ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Giám thị Trại giam số 5 - Bộ Công an Lường Văn Tuyến

Tôi là Nguyễn Thị Dương Hà, ở 24 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội, xin gửi tới Ông lời chào trân trọng và kính gửi ông mấy điều đề nghị như sau.

Thưa ông,

Chồng tôi, luật gia Cù Huy Hà Vũ, thường trú tại 24 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội, bị Tòa án nhân dân tối cao kết án 07 (bảy) năm tù giam, kể từ ngày bị bắt, 05/11/2010, về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điểm c khoản 1 Điều 88 Bộ luật hình sự. Trước và sau phiên xử án, luật gia Cù Huy Hà Vũ luôn luôn khẳng định ông hoàn toàn vô tội. Nhưng một phiên tòa vội vàng, một phiên tòa xử “công khai” nhưng kéo theo nhiều người đi dự bị bắt giữ, một phiên tòa không có chứng cứ và hoàn toàn không có tranh tụng – phiên toà xử lấy được trong vài tiếng đồng hồ và dư luận trong nước và ngoài nước đều nhất loạt cho rằng phiên tòa như thế chỉ có ở Việt Nam – bị cáo đó hiện bị giam tại B11- K3-Trại giam số 5 - Bộ Công an (Yên Định – Thanh Hóa).

Trong thời gian đầu ông Cù Huy Hà Vũ ở Trại giam số 5 - Bộ Công an, sự đối đãi với luật gia Cù Huy Hà Vũ thật khe khắt. Chúng tôi biết rõ nguyên nhân của cách đối xử đó: (a) Cán bộ trại giam hoàn toàn bị bưng bít thông tin nên ai cũng đinh ninh Cù Huy Hà Vũ là tội phạm nặng; (b) Thói quen sống với kỷ luật đến độ không cần suy xét rồi mất dần hết suy xét; (c) Tính xấu của một số người nói chung, “giậu đổ bìm leo”.

Thế nhưng thái độ và cách sống hiền hòa của ông Cù Huy Hà Vũ đã dần dần cho các cán bộ trại giam thấy sự vô lý của việc hành hạ một người vô tội, không có cách gì để tự vệ ngoài trí tuệ của mình!

Ông Cù Huy Hà Vũ và gia đình ghi nhận và cảm ơn Ông về những đối đãi được cải thiện dần dần như: có buồng tắm, có hố xí bệt (dù là bệ xí cũ), có điện, có cửa sổ thông hơi…

Bên cạnh một số điều ghi nhận như trên, chúng tôi kính đề nghị ông Giám thị Trại giam số 5 - Bộ Công an mấy điều như sau:

1./ Ngày 26 tháng 3 năm 2012, Trại giam gửi cho gia đình một thông báo về “tình hình cải tạo”, tình hình “thi đua chấp hành án phạt tù” của ông Cù Huy Hà Vũ, trong thông báo này đánh giá Cù Huy Hà Vũ “cải tạo: kém”, Cù Huy Hà Vũ “xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù: kém”.

Rất tiếc, Ban Giám thị Trại giam số 5 nói chung, Giám thị Lường Văn Tuyến nói riêng, chưa bao giờ thông báo cho ông Vũ biết về đánh giá này cùng các tiêu chí đánh giá. Nếu đã gọi là “thi đua chấp hành án phạt tù”, thì yếu tố thi đua bao hàm thái độ tự giác, tình nguyện, và đã là tình nguyện thì đánh giá phải được đương sự chấp nhận mới có ý nghĩa. Nếu làm ngược lại, phỏng còn có giá trị gì?

Ngày 23/5/2012 tôi đã gửi ông Giám thị Lường Văn Tuyến Đơn đề nghị giải thích một số khái niệm và nội dung trong Thông báo số 509/TB-XLTĐ ngày

26/3/2012 của Trại giam số 5 - Bộ Công an như vừa đề cập (photo đính kèm). Ngày 12/7/2012 tôi lại có đơn Đề nghị trả lời đơn thư ngày 23/5/2012 (photo đính kèm). Thế nhưng cho đến nay, tôi không nhận được văn bản giải thích của Giám thị Trại giam số 5 - Bộ Công an Lường Văn Tuyến. Vậy nên, ở đây, đề nghị thứ nhất của tôi là Ban Giám thị nên rút kinh nghiệm –

càng cần rút kinh nghiệm khi người tù là một trí thức thuộc một gia đình yêu nước, bố là hàng “công thần lập quốc”.

2./ Luật gia Cù Huy Hà Vũ bị giam đã gần hai năm. Đó là những ngày tháng cô đơn đau khổ vì oan ức. Ngoài nỗi đau tinh thần, luật gia Cù Huy Hà Vũ còn bị day dứt vì bệnh tim, bệnh khớp đã sang giai đoạn goutte, và thời gian chịu án tù oan còn kéo dài.

Trong tình hình đó, luật gia Cù Huy Hà Vũ không được trại giam cho phép vợ ông được thăm gặp ông ở phòng riêng không quá 24 giờ. Chúng tôi và các luật sư đã đề nghị nhiều lần, nhưng Ban Giám thị cũng chẳng chú ý giải quyết nguyện vọng chính đáng đó.

Chúng tôi nghĩ, dù bị án giam thì tù nhân cũng là con người - những tù nhân đó rất cần được trụ đỡ về tinh thần. Chưa kể là tù nhân Cù Huy Hà Vũ thuộc loại “tù nhân lương tâm” hoặc “tù chính trị” dù Việt Nam có thừa nhận hay không thừa nhận thì những tù nhân đó vẫn tồn tại. Vì vậy, tôi trân trọng đề nghị Ban Giám thị cho phép tù nhân Cù Huy Hà Vũ được gặp vợ ở phòng riêng không quá 24 giờ theo Luật định. Điều này hoàn toàn nằm trong tay

Ban Giám thị – chỉ cần có một chút thiện chí, một chút đạo lý, là có thể giải quyết được.

3./ Luật gia Cù Huy Hà Vũ là một trí thức và còn là một họa sĩ. Nhân ngày sinh lần thứ 102 của Đại tưởng Võ Nguyên Giáp, trang trannhuong.com của họa sĩ, nhà văn, cựu chiến binh Trần Nhương đã đăng 3 bức ký họa rất đẹp Cù Huy Hà Vũ vẽ Đại tướng.

Chúng ta đều biết, với người trí thức và nghệ sĩ, quyền được lao động trí óc và lao động nghệ thuật còn “to tát” hơn cái quyền được ăn. Thế nhưng, khi gia đình ông Cù Huy Hà Vũ gửi toile để vẽ, gửi sách, báo, thơ (kể cả thơ của Huy Cận và thơ của Xuân Diệu, cha và bác ruột, cũng là cha nuôi của ông Vũ) cho ông Vũ đọc thì ông Giám thị lại không cho ông Vũ được nhận. Điều đó làm mất thể diện của người sĩ quan công an Việt Nam trước con mắt mọi người vì nó cho thấy một trình độ văn hóa rất hạn chế.

Tôi đề nghị ông Giám thị hãy cho phép ông Cù Huy Hà Vũ được nhận toile vẽ, họa phẩm, sách, báo, thơ để người tù lương tâm đó có dịp lao động theo đúng ngành nghề của mình.

Tôi chân thành cảm ơn ông Giám thị và đề nghị Ông giải quyết Đề nghị này của tôi theo luật định nhằm bảo đảm tuyệt đối quyền, lợi ích hợp pháp của ông Cù Huy Hà Vũ cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình ông Cù Huy Hà Vũ.

Nơi nhận: Người viết

- Như trên; Vợ ông Cù Huy Hà Vũ

- Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang (để biết);

- Tổng cục trưởng Tổng cục VIII Cao Ngọc Oánh (để biết);

- Ông Cù Huy Hà Vũ;

- Các luật sư của ông Cù Huy Hà Vũ;

- Gia đình ông Cù Huy Hà Vũ;

- Lưu.

clip_image002[2]

Nguyễn Thị Dương Hà