Thư giãn Chủ nhật – Những bức hình biết nói về Tổng thống Obama

1. Trong chuyến công du Miến Điện

clip_image002

Đừng điều nguyệt nọ hoa kia / Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai

2. ... Và trong chuyến công du Thái Lan

clip_image004

Kẻ nhìn tận mặt người e cúi đầu

clip_image006

Tình trong như đã mặt ngoài còn e

clip_image009

Song song về chốn trướng mai tự tình

clip_image011

Hoa hương càng tỏ thức hồng / Đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu

clip_image013

Bây giờ rõ mặt đôi ta / Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao

clip_image015

Chén hà sánh giọng quỳnh tương / Dải là hương lộn bình gương bóng lồng

clip_image017

Ngày vui ngắn chẳng tày gang

Bức ảnh thứ nhất do Ông Nhất Hùng (Câu lạc bộ Thơ Ảnh Hoa Thịnh Đốn) và các bức ảnh sau do Bà Nguyên Bình, đều gửi trực tiếp cho BVN. BVN nhại Kiều viết lời đề từ.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn