Ngụy biện

(Đối thoại với các luận điểm của quan chức và nhân viên CSGT trong bài Bị cho là tham nhũng nhiều nhất, CSGT nói gì?: vtc.vn)

Vũ Minh Tuấn

-

“Tôi cho rằng ở đây chỉ là những tiêu cực chứ không thể nói là tham nhũng. Bây giờ nghiên cứu thế nào là tham nhũng, thế nào là tiêu cực tôi cho rằng nó chưa rạch ròi. Nhận của lái xe, nhận của người tham gia giao thông dăm ba chục, một vài trăm mà đó là tham nhũng thì theo tôi ý đó là không thỏa đáng” (Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt, Bộ Công An).

XIN THƯA: "Tiêu cực" là khái niệm chung và "Tham nhũng" là một phần của Tiêu cực. Lợi dụng chức/quyền để nhận tiền phi nghĩa thì 1 đồng cũng là Tham nhũng. Nếu được, ngài hãy chỉ rõ ranh giới của số tiền được coi là bắt đầu của giới hạn tham nhũng cho toàn dân biết để thống nhất nhận thức với nhau? Nếu nói như ngài thì VN chúng ta là nước trong sạch nhất, chả có một ai tham nhũng cả, vì một vài trăm nghìn vẫn còn là quá nhỏ thì nói như Trang Tử, một vài nghìn tỷ cũng đâu phải là to?

      - “Tham nhũng phải là những người có chức, có quyền nhưng lợi dụng chức quyền đó bớt xén, móc nối lấy tiền của nhà nước. Tôi cho rằng dùng từ tham nhũng phải ở đối tượng đó và hành vi đó. Từ xưa đến nay chúng ta vẫn nói rằng CSGT tiêu cực thì nên ở mức độ đó nó dễ chấp nhận hơn” (Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt, Bộ Công An).

XIN THƯA: Xin lỗi, nếu các vị không có quyền (tha hay phạt) thì hỏi xem đứa nào ngu mà đưa tiền cho các vị? Tiền Nhà nước là tiền nào, đều là tiền dân cả đấy, chỉ khác là lấy gián tiếp hay trực tiếp, công khai hay bí mật thôi.

      - “Kết quả đánh giá chỉ khảo sát ở một bộ phận nhỏ dân cư và giới hạn ở 10 tỉnh/thành và 5 bộ/ngành trong cả nước nên kết quả này chưa thể là tiếng nói của toàn xã hội, kết quả này cần phải được đánh giá trên nhiều góc độ khác nhau” (Một CSGT đang làm nhiệm vụ tại Hà Nội).

XIN THƯA: Trong phương pháp điều tra xã hội học, người ta chỉ cần khảo sát ở một số khu vực có tính chất đại diện, tiêu biểu là đủ, chứ chả lẽ phải khảo sát cho hết 90 triệu người dân và tất cả các ngành nghề sao? Mượn miệng một cảnh sát giao thông để nói lấy được như trên có ai nghe lọt hay không, trong khi nạn mãi lộ giao thông từ mấy chục năm nay đã trở thành một tệ nạn làm cả nước nhức nhối, làm đạo đức xói mòn và làm cho dân vô cùng khinh bỉ?

      - "... nhiều người đã hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ thì có một số khác, tha hóa về phẩm chất, lộng quyền, hách dịch nên sinh ra tham nhũng, số này là “con sâu làm rầu nồi canh” (Cảnh sát trên).

XIN THƯA: Việc gì ra việc đó, công ra công, tội ra tội. Không ai phủ nhận công sức và sự hy sinh của các vị, nhưng không vì thế mà để các vị muốn làm gì thì làm. Các cựu chiến binh dù mất mát một phần xương máu vì chiến tranh cũng vẫn phải tuân thủ pháp luật. Và, “nồi canh” mà các vị nói khắp bàn dân thiên hạ đều thấy hiện đang... đầy dẫy những sâu là sâu, chúng bò lổm ngổm trước mắt người dân, chỉ có các vị là không nhìn thấy thôi ạ. Có lẽ phải gọi là CANH SÂU!

V.M.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn