14/01/2013

Thư của Ban Chủ nhiệm khối Trí thức thuộc Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến TP HCM gửi lãnh đạo Thành phố

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

clip_image016

Các tác giả gửi trực tiếp cho BVN