03/02/2013

Giải quyết mâu thuẫn cơ bản giữa độc đoán và dân chủ là tiền đề phát triển xã hội

Hà Đình Sơn

Xã hội Việt Nam cũng như mọi xã hội cá biệt khác trong cộng đồng nhân loại đều là cái riêng chứa đựng cái chung. Quy luật phát triển xã hội trong lịch sử nhân loại là từ dân chủ tự phát đến độc tài và từ độc tài đến dân chủ tự giác. Một xã hội phát triển đến giai đoạn dân chủ tự giác thì quá trình phát triển của xã hội đó sẽ chủ yếu là quá trình giải quyết các mâu thuẫn nội tại của xã hội dân chủ tự giác.

Xã hội Việt Nam đang là một xã hội đi sau, một xã hội chậm phát triển so với cộng đồng quốc tế. Mâu thuẫn cơ bản của xã hội hiện nay là mối quan hệ giữa độc đoán và dân chủ. Đặc tính của quy luật là khách quan. Không một cá nhân, không một tổ chức nào có thể mãi cố tình phủ nhận hoặc chống lại quy luật khách quan. Vì vậy, yêu cầu của cuộc sống là phải thừa nhận quy luật, nếu không xã hội sẽ phải trả giá; việc đi ngược lại quy luật chỉ phục vụ cho lợi ích của một số ít – một bộ phận xã hội, nhưng đa số – xã hội phải trả giá. Cái giá mà xã hội phải trả đó là sự lạc hậu, là mất tự do, mất quyền con người; là nội chiến, chiến tranh phi nghĩa và tồi tệ hơn nữa là mất độc lập chủ quyền, dân tộc bị đồng hóa.

Biểu hiện của một xã hội đi ngược lại quy luật phát triển khách quan là vấn nạn giả dối lan tràn. Sự giả dối bắt đầu từ chính trị đến giáo dục, văn hóa, đạo đức, tín ngưỡng và ăn sâu vào mọi mặt của xã hội; sản phẩm mà xã hội đó tạo ra là những con người giả dối, thiếu nhân cách. Con người trong xã hội là động lực phát triển của xã hội; ngược lại văn hóa xã hội (bao gồm chính trị, giáo dục, đạo đức, tín ngưỡng…) là môi trường nuôi dưỡng sự phát triển. Một xã hội không có động lực, không có môi trường xã hội lành mạnh thì xã hội đó không thể phát triển được.

Cho nên việc xây dựng hiến pháp mới là chủ trương của Đảng, nhà nước hay ý nguyện của nhân dân cũng không ngoài mục đích làm cho đất nước Việt Nam phát triển thì tiền đề là phải giải quyết được cái mâu thuẫn cơ bản giữa độc đoán và dân chủ.

Hà Nội, ngày 03/02/2013

H.Đ.S.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN