02/02/2013

Lai rai Câu đối Tết

Hà Sĩ Phu

======================

                                                   

Bài thứ ba:  Rắn cũng phải… cười !

(Tếu táo cùng Quý Tỵ)

 

                                       

clip_image002 

Nhạc… bạc… nhạc !

     (Thân tặng nhạc sĩ Đinh Tặc)

     

       Ai đem điệu “thứ” rất SI

    thành LA-THĂNG-TRƯỞNG,

        nghe thì tưởng ngon

       

        Khoá VÀNG

        đâu phải khoá SON (SOL)

        ĐÔ-LA hai nốt

        TRẮNG

        TRÒN…

        cứ chơi!

 

        Một canh bạc…nhạc, ớn rồi

        Sao anh “Vua nổ”

        còn chơi…

        xập…

        xì… ình… ình…?

 

     Những “cặp đôi” kỳ lạ

      Kẻ không thấy DIỆN    

      Dân BẦN nên rất TIỆN

      CÔNG thì rất NÔNG

      Biết TỤNG không biết KIỆN

 

      Càng LỎI lại càng LEN

      Chưa CHÍNH đã đòi CHUYÊN

      Tưởng có TIỀNTIẾN     

      Nghĩ TỔ mình là TIÊN

      NGUY BIẾN thì NGỤY BIỆN!

 

 

clip_image004

Ảnh “đẹp” trong năm:

Ảnh được tìm thấy trên Facebook của Quỳnh Vy

 

 

Tè giữa “con ngươi”!

 

 Vén Văn hóa (*) tưới vào Văn hóa

 Lo gì Văn hóa chẳng xanh tươi?

 

Đoàn kết thiêng như con ngươi mắt

Anh cu tè vào giữa “con ngươi”!

 

Để cho thiên hạ sinh mù cả

Anh Chột khinh đời đến thế thôi!

-------------------------------

(*) Bộ nam phục này đích thị Văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc.

 

H. S. P.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN