03/02/2013

Tin ngắn qua ảnh

Một thân hữu cho Bauxite Việt Nam biết tin: Sáng Thứ Bảy 2.2.2013, tại Nhà thờ Thái Hà, 58 nữ tu và 1 tu sĩ Công giáo cùng ký (đợt 11) Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992.

clip_image002

Trong ảnh: Trên tường có treo ảnh Ngài Ngô Quang Kiệt đang ký Kiến nghị và dòng chữ "NOI GƯƠNG ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGÔ QUANG KIỆT CÙNG KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP".

clip_image004

BVN