15/04/2013

Nông dân góp ý sửa đổi Hiến pháp: Xin được bầu trực tiếp Thủ Tướng

Hoàng Kim

Ao ước của bác Hai Kim đến là chân thành: được ghi vào Hiến pháp cái quyền người dân trực tiếp bầu Thủ tướng. Nhưng e rằng chỉ một điều ấy thôi vẫn chẳng đáp ứng được giấc mơ lựa chọn một ngài Thủ tướng vì dân như bác nghĩ đâu. Hẳn bác còn lạ gì ở xứ ta, cái ghế Thủ tướng cũng như ghế của các quan chức cao cấp khác có bao giờ định đoạt từ lá phiếu của dân đâu. Chúng được nhắm nhía và quyết ngay từ đẩu đâu trên “thiên tào” kia bác ơi. Còn sau đó người dân có bầu cho họ hay không thì... đã có chính quyền khối phố “mời” họ đến trước thùng phiếu, và bao nhiêu là Tề Thiên Đại Thánh do “thiên tào” phái đi khắp nơi đã có mặt đúng lúc để... thổi phù cho lá phiếu biến hóa đúng y như thiên định.

Vậy thì, thưa bác, có một điều khoản then chốt trong Hiến pháp mà thay đổi được nó y như rằng bác sẽ được thỏa nguyện. Bác có biết nó là cái điều khoản nào không?

Đó chính là cái điều khoản đẻ ra trước ngày cá tháng Tư một ngày đấy bác ạ. Trớ trêu là ở chỗ, nó sinh ra chỉ một ngày trước ngày cá tháng Tư nhưng lại không phải là ngày 31 của tháng trước. Nó hư hư thực thực thế nên tóm được nó để làm như các em học sinh xé bỏ đề cương môn sử trắng xóa trước sân trường, chắc rằng còn mệt.

Nguyễn Huệ Chi

Nghe các báo đưa tin: Bà Yingluck Shinawatra, ứng cử viên tranh cử chức Thủ tướng Thái Lan của đảng Pheu Thai, đã lấy lòng nông dân Thái Lan để được nông dân Thái Lan bầu làm Thủ tướng, bằng cách hứa tăng giá mua lúa cho nông dân Thái Lan nếu đắc cử Thủ tướng.

Nghe các báo đưa tin: Bà Yingluck Shinawatra sau khi đắc cử Thủ tướng Thái Lan, đã giữ lời hứa nâng cao giá mua lúa cho nông dân Thái Lan từ 10.000 Bath lên 15.000 Bath (tương đương 496 đô la Mỹ/ tấn).

Còn ở Việt Nam ta, do ứng cử viên Thủ tướng chẳng cần lá phiếu trực tiếp của nông dân Việt Nam, nên chẳng cần hứa hẹn gì với nông dân cả, chẳng cần phải tốn hơi, tốn sức nâng cao giá lúa cho nông dân, nên giá lúa của nông dân Việt Nam giảm dần từng năm.

Vì thế cho nên: Giá gạo 5% tấm của Việt Nam sau khi thực hiện chính sách mua tạm trữ của Chính phủ chỉ còn 395 đô la Mỹ/tấn, theo phát biểu của ông Huỳnh Minh Huệ Tổng thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

Như vậy, giá mua lúa mà Chính phủ Thái Lan mua cho nông dân Thái Lan cao hơn giá bán gạo mà Chính phủ Việt Nam thực hiện chính sách mua lúa gạo tạm trữ là 101 đô la Mỹ/tấn.

Rõ ràng, chỉ khác cách bầu cử mà giá lúa Thái Lan cao hơn cả giá gạo Việt Nam cùng loại.

Không biết cách bầu cử của Thái Lan thế nào mà ứng cử viên chức Thủ tướng phải hứa trước nông dân Thái Lan nâng giá lúa thì nông dân Thái Lan mới bỏ phiếu cho, và khi đắc cử phải thực hiện lời hứa.

Không biết cách bầu cử của Thái Lan thế nào mà nông dân Thái Lan sướng quá.

Vì thế, rất mong Đảng và Nhà nước sửa đổi Hiến pháp làm sao cho nông dân chúng tôi được bầu trực tiếp Thủ tướng giống như Thái Lan, để ứng cử viên Thủ tướng phải hứa nâng cao giá lúa gạo cho nông dân chúng tôi thì nông dân chúng tôi mới bỏ phiếu cho, bằng không chúng tôi bỏ phiếu cho người khác.

Thiển nghĩ: Chỉ khi nào ứng cử viên Thủ tướng cần lá phiếu của nông dân, thì quyền lợi nông dân mới được Thủ tướng quan tâm đúng mức.

H.K.

Tác giả bầu trực tiếp cho BVN