04/04/2013

Tố cáo tình trạng xả thải chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường ở Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long

Kính gửi: GS Nguyễn Huệ Chi

  Tôi là Hà Thế Tiến ở Bãi Cháy - Hạ Long- Quảng Ninh. Tháng 5/2012 tôi là người đã gửi cho GS Bài viết và Đơn kiến nghị về tình trạng ô nhiễm MT ở Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. Rất cảm ơn GS, vì bài viết và đơn kiến nghị của tôi đã được đưa lên trang Boxitvn.net. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng ô nhiễm ở 2 Vịnh trên vẫn chưa được các cấp chính quyền quan tâm giải quyết. Vì vậy, tôi viết thư kêu gọi các cơ quan truyền thông đại chúng vào cuộc để góp phần vào việc giữ gìn môi trường Vịnh Hạ Long là một Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới. Rất mong GS quan tâm đưa Thư, Đơn tố cáo của tôi dưới dạng Thư ngỏ lên trang Web để mọi người cùng hưởng ứng.

  Xin trân thảnh cảm on!

Hà Thế Tiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                         Hạ Long, Ngày 20 tháng 03 năm 1013

ĐƠN TỐ CÁO

V/v:  Tình trạng xả thải chất thải nguy hại gây ô nhiễm Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long 

Kính gửi:  UB Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

   Tôi tên là Hà Thế Tiến, 56 tuổi, địa chỉ thường trú tại Tổ 5 - Khu7 - P. Bãi Cháy - TP. Hạ Long, số điện thoại liên hệ: 0913573671. Là công dân đã sinh sống nhiều năm tại thành phố Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh. Tôi nhận thấy: Mức độ ô nhiễm nước biển Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái tử Long ngày càng tăng trong thời gian gần đây do tốc độ phát triển nhanh của KT-XH ở địa phương. Trong đó, mức độ ô nhiễm dầu - mỡ khoáng trong nước biển và trong trầm tích ven bờ Vịnh Hạ Long là nghiêm trọng và ngày càng gia tăng do chúng ta chưa có các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn. Hậu quả là: Hệ sinh thái Biển ở hai vùng Vịnh này đang bị suy thoái và tổn thương nặng, dải san hô đáy Vịnh đã bị biến mất hoàn toàn.

Trong thời gian vừa qua, đã có rất nhiều các cơ quan thông tin- truyền thông phản ảnh về tình trạng này. Ngày 30/10/2012, Đài truyền hình Quảng Ninh đã có phóng sự về tình hình ô nhiễm dầu nghiêm trọng ở Vịnh Hạ Long, do nước thải la-canh lẫn dầu của các phương tiện thủy hoạt động trên Vịnh gây ra.

Kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học mới nhất về: Tình hình ô nhiễm dầu trong nước biển ở các vùng trọng điểm ven bờ biển Việt Nam của Viện Tài nguyên và Môi trường Biển - Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam cho thấy Vịnh Hạ Long được đánh giá là nơi có hàm lượng ô nhiễm dầu cao nhất cả nước và đang tăng nhanh theo thời gian! Hệ sinh thái Biển - đặc biệt là hệ san hô đáy Vịnh đã bị suy thoái và tổn thương nghiêm trọng, do nước biển bị ô nhiễm dầu!

   Tôi được biết, ngày 31/10/2012, trong mục Phỏng vấn và Đối thoại, Báo Quảng Ninh có đưa thông tin: Tổ chức UNESCO đã có cảnh báo về việc thu lại danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới của Vịnh Hạ Long với lý do: Môi trường nước bị ô nhiễm! Với tình trạng ô nhiễm dầu trong nước biển ở mức dộ cao như hiện nay và đã kéo dài trong nhiều năm qua. Hiện nay, mức độ ô nhiễm đang tăng nhanh theo thời gian, nếu chúng ta không có giải pháp nào để phòng ngừa và ngăn chặn, thì việc mất danh hiệu: Di sản thiên nhên thế giới của Vịnh Hạ Long sẽ trở thành hiện thực, chứ không chỉ là lời cảnh báo!

  Qua tìm hiểu, tôi thấy rằng, một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng ô nhiễm dầu trong nước biển của Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long là do nước thải lẫn dầu - mỡ khoáng không được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường của các loại tàu thuyền đang hoạt động và neo dậu trên hai Vịnh, hàng ngày xả ra. Tuy nhiên, hiện nay, tất cả các loại tầu thuyền này đều được cơ quan chức năng của ngành GTVT kiểm tra, đăng kiểm và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, để được cấp phép hoạt động.

   Tôi nhận thấy: Việc cấp chứng nhận phòng ngừa ô nhiễm cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long của ngành GTVT, trong khi tất cả các phương tiện này đều không được trang bị thiết bị xử lý chất thải nguy hại, hoặc có trang bị, nhưng không đảm bảo xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn MT Việt Nam, là trái với các quy định của Luật BVMT 2005 và các văn bản pháp quy dưới luật của các cơ quan trung ương và địa phương về bảo vệ môi trường vùng Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long - là vùng cần được bảo vệ đặc biệt về môi trường và cảnh quan.

   Vì vậy, tôi viết đơn này, tố cáo hành vi xả thải chất thải nguy hại (nước thải lẫn dầu) gây ô nhiễm môi trường của hầu hết các loại phương tiện thủy đang hoạt động trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long, cùng với việc làm ngơ, tiếp tay cho sai phạm trên của một bộ phận công chức, cán bộ, nhân viên ở các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về GTVT, MT, với các biểu hiện sau:

   1. Hầu hết các loại phương tiện vận tải thủy đang hoạt động, neo đậu tại hai Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, đều sử dụng Hệ thống bơm hút khô nước đáy tàu (nước la canh) để bơm nước thải la-canh lẫn dầu (là loại chất thải nguy hại) trực tiếp xuống biển. Hệ thống bơm - két chứa nước thải la-canh lẫn dầu và dầu thải của các tàu này, chỉ được trang bị để được đăng kiểm, cấp phép hoạt động, mà không khi nào được sử dụng! Vì: Nước thải lẫn dầu có bơm vào két chứa, thì sau đó cũng phải xả xuống biển, do việc thu gom, đưa lên bờ để xử lý chất thải này là không thể thực hiện được, mà chỉ có thể xử lý tại từng con tàu.

Một số tàu có lắp thiết bị xử lý nước thải lẫn dầu, nhưng chỉ để đối phó, vì những thiết bị này không hoạt động, hoặc không xử lý được nước thải lẫn dầu đạt tiêu chuẩn nước thải công nghiệp Việt Nam (< 5mg/l - QCVN 24 : 2009 - BTNMT).

  Với hơn 9000 con tàu các loại, thường xuyên hoạt động và neo đậu trên hai Vịnh, chỉ tính ở mức thấp nhất, mỗi con tàu thải ra từ 2-3m3 nước thải lẫn dầu trong một ngày, thì hàng ngày, lượng nước thải độc hại thải trực tiếp xuống hai Vịnh là từ 18.000m3 đến 27.000m3! Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nay mà không được ngăn chặn, gây ô nhiễm dầu trong nước biển và Hệ sinh thái biển ở hai Vịnh này bị suy thoái và tổn thương là không tránh khỏi!

  2. Việc sử dụng hệ thống bơm hút khô nước đáy tàu để bơm xả trực tiếp nước thải la-canh lẫn dầu xuống biển của các loại tàu thủy đang hoạt động và neo đậu trên hai Vịnh Hạ Long và Bái Tử long như nêu ở trên, đã được các cơ quan chức năng thuộc các nghành: GTVT; MT; CA là những đơn vị trực tiếp quản lý và cấp phép hoạt động cho các phương tiện này như: đăng kiểm, cảng vụ, quản lý vận tải thủy, Chi cục BVMT, CSMT, CSGT đường thủy,v.v...biết rất rõ từ lâu. Thậm chí, với lý do đảm bảo an toàn, các cơ quan này còn cho phép và khuyến khích các chủ phương tiện (nhất là đối với các tàu vận chuyển khách du lịch ), lắp đặt hệ thống bơm tự động, để tự động bơm xả nước la-canh trực tiếp xuống biển, khi có lượng nước thải lẫn dầu phát sinh ở đáy tàu!

   3. Việc cán bộ quản lý ở các cơ quan chức năng của các nghành: GTVT; MT; CA, mặc dù biết rất rõ, các phương tiện thủy do mình quản lý và cấp phép hoạt động trên hai Vịnh, đều xả trực tiếp nước thải la-canh lẫn dầu xuống biển, nhưng vẫn cấp: Chứng nhận phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho các loại phương tiện này. Trong khi, tất cả các phương tiện này đều không được trang bị thiết bị xử lý chất thải nguy hại là nước la-canh lẫn dầu hoặc có trang bị thiết bị, nhưng không đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn nước thải công nghiệp Việt Nam, là trái với các quy định trong Luật BVMT 2005 và các văn bản pháp quy dưới luật của các cấp trung ương và địa phương về việc bảo vệ môi trường vùng Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long- Là vùng cần phải được bảo vệ đặc biệt về môi trường và cảnh quan!

   Về tình trạng này, với trách nhiệm công dân, ngày 20/3/2012, tôi đã có Đơn kiến nghị gửi đến các Bộ: GTVT; TN&MT; Tư pháp và UBND Tỉnh Quảng Ninh, đề nghị xem xét và sửa đổi một số quy định không phù hợp pháp luật về phòng ngừa ô nhiễm MT của Bộ GTVT đối với các loại phương tiện thủy nội  địa. Ngày 24/8/2012, Bộ Tư pháp đã có văn bản trả lời, xác định: Các kiến nghị của tôi là có cơ sở. Bộ Tư pháp cũng đã có văn bản yêu cầu Bộ GTVT xem xét chỉnh sửa lại các tiêu chuẩn chưa phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ MT. Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ GTVT vẫn chưa thay đổi các quy định không phù hợp pháp luật của mình. Đây là một trong những lý do để các phương tiện vận tải thủy hoạt động trong vùng Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, đang hàng ngày xả chất thải nguy hại xuống biển, nhưng vẫn được cấp Chứng nhận đủ điều kiện phòng ngừa ô nhiễm MT!?

   Có thể thấy, tình trạng ô nhiễm dầu trong nước biển ở Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long là nghiêm trọng. Điều hết sức vô lý là: Hiện tại, chúng ta đã có đủ cơ sở pháp luật và kỹ thuật- công nghệ để xử lý tại chỗ các chất thải gây ô nhiễm này, với chi phí thấp, nhưng lại không được thực hiện!. Trong khi, các cơ quan quản lý ở địa phương lại đang trông chờ vào sự giúp đỡ của nước ngoài, khi chưa biết họ sử dụng công nghệ gì và đến khi nào thì mới có thể khắc phục được tình trạng này!

   Với trách nhiệm của một công dân, một cán bộ kỹ thuật đã nhiều năm làm việc trong nghành GTVT, tôi cam đoan: Các nội dung trong đơn tố cáo của tôi là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm về những thông tin được nêu trong đơn.

              Rất mong Đơn tố cáo của tôi được quan tâm xem xét

                          Xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI VIẾT ĐƠN TỐ CÁO

Hà Thế Tiến

     Nơi nhận:

        - Như trên                                                                

        -  Các đ/c Lãnh đạo Đảng & NN

        -  Đoàn đại biểu QH tỉnh Quảng Ninh

        -  Các Bộ: TNMT; CA; VHTT&DL

        - UBND Tỉnh Quảng Ninh