14/08/2013

Thư ngỏ gởi quý vị lãnh đạo Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng và Chánh án Tòa án tối cao Trương Hòa Bình

Kính thưa các vị,

Ngày 16 tháng Tám năm 2013 này sẽ mở phiên phúc thẩm xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha

Tôi xin đề đạt tới quý vị một số kiến nghị như sau:

1. Đồng bào vẫn còn nhớ và khen ngợi những tuyên bố của Thủ tướng tại Shangri-La cũng như lời tuyên bố dõng dạc cũng của Thủ tướng tại Quốc hội: Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Nhân dân cũng xác nhận hành xử đúng đắn của Quốc hội khi vỗ tay kéo dài, hoan nghênh và đồng tình với tuyên bố đó của Thủ tướng. Dư luận vẫn chưa quên thái độ khôn khéo và rõ ràng của Chủ tịch Trương Tấn Sang khi đề cập đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như công khai khẳng định ở Mỹ rằng đường lưỡi bò (lập ra với não trạng bò của phía Trung Hoa) là phi pháp.

2. Nếu Nhà nước ta coi đó là tư duy chính trị của dân tộc, là đạo lý mà trước hết người lãnh đạo rồi cả nhân dân noi theo, thì mọi hành động biểu thị thái độ chống những hành vi xâm phạm của phía Trung Quốc đối vởi chủ quyền nói chung và với biển đảo nói riêng đều đáng được đồng tình, biểu dương, khen ngợi.

Người lãnh đạo được nhân dân hoan nghênh, tại sao người tuổi trẻ lại bị đem ra tòa án xét xử về hành vi đồng tính chất?!

3. Nếu các quý vị còn cho rằng một Quốc gia, một Dân tộc cần giữ cho mình cái phẩm chất biết xác tín vào lẽ Chân, Thiện, Mỹ thì không thể hành xử theo lối “chính trị lừa lọc” mà được. Hãy làm cho nhân dân vẫn nghĩ rằng các vị cũng chân thành yêu nước, cũng quyết liệt chống lại mọi mưu đồ của Trung Hoa và của bất cứ kẻ nào khác xâm hại chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân ta. Tòa án phúc thẩm hãy tuyên bố trả tự do cho Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Các nhà lãnh đạo đất nước hãy gởi lời hoan nghênh và cảm ơn đối với Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.

Xin trích dẫn một câu rất minh triết: “Phản lại chữ tín thì giới hạn đến lúc tận cùng vậy” (Lã thị xuân thu, thiên Quý tín).

Nguyễn Trãi từng dạy: “Tín dã quốc chi bảo (Chữ Tín là quốc bảo – của quý giá của nước). Xin đừng tiếp tục đánh mất chữ Tín của nhân dân./.

Nguyễn Khắc Mai

Kẻ Sái phu ở Ô Đồng Lầm kinh thành Thăng Long

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.