18/01/2014

Lập danh sách, địa chỉ các anh hùng Gạc Ma 1988

Chúng tôi muốn thu thập danh sách, địa chỉ những người lính Lữ đoàn 146 Hải Quân và Trung đoàn Công binh 83, trở về sau trận hải chiến Gạc Ma 1988; danh sách, địa chỉ gia đình 64 liệt sỹ hy sinh ngày 14-3-1988 ở Gạc Ma. Các bạn trên Facebook, các bạn nhà báo, ai biết, xin gửi thông tin cho chúng tôi qua email: Huy Đức: huyducnews1984@gmail.com; Do Thai Binh: binhthaido@gmail.com.