23/01/2014

Lê Hiếu Đằng: những tấm ảnh cuối cùng

PV Bauxite Việt Nam

Anh Lê Hiếu Đằng, lúc 14g30 ngày 22 tháng 1 năm 2014

clip_image002

Anh Lê Hiếu Đằng vừa trút hơi thở cuối cùng

clip_image004

Bạn bè đưa anh lên xe di chuyển đến Trung tâm Pháp y TP HCM

clip_image006

clip_image008

clip_image010

Bạn bè bên cạnh anh trước khi đưa anh vào phòng lạnh

clip_image012

Một tấm ảnh cuối, trước khi mọi người ra ngoài, và anh một mình trong phòng lạnh.

clip_image014

Phòng lạnh đóng cửa. Bạn bè vẫn nán lại, ngồi bên ngoài được phút nào hay phút ấy.

clip_image016

Giấy báo tử

clip_image018