Thông báo

Ban Tổ chức lễ tang ông Lê Hiếu Đằng đã quyết định lễ di quan được tổ chức lúc 6 giờ ngày 26/01/2014, thay vì ngày 25/01/2014.

clip_image002

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn