25/01/2014

Thông báo

Ban Tổ chức lễ tang ông Lê Hiếu Đằng đã quyết định lễ di quan được tổ chức lúc 6 giờ ngày 26/01/2014, thay vì ngày 25/01/2014.

clip_image002