Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật là như thế này sao?

Tập thể 32 dân oan khu liên hợp Bình Dương

Năm 2004, UBND tỉnh Bình Dương bán cho ông Huỳnh Uy Dũng 533ha đất trong khu liên hợp công nghiệp-dịch vụ-đô thị Bình Dương để làm khu công nghiệp Sóng Thần 3. Nay Chủ tịch tỉnh không ký chuyển 61 ha trong số đất nầy thành đất thổ cư, nên bị ông Dũng kiện. Báo chí của nhà nước đăng tải rùm beng, và chỉ mấy ngày sau khi nhận được đơn của ông Dũng, Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo VPCP ra văn bản giao Thanh tra chính phủ điều tra kết luận vụ việc để báo cáo Thủ tướng xử lý.

Trong khi đó, từ năm 2004, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký hàng loạt quyết định thu hồi 4.197ha đất của dân đang canh tác để làm khu liên hợp này, trong khi chưa hề có quy hoạch sử dụng đất và cũng chưa có đề án được Chính phủ phê duyệt. Trong các quyết định, Chủ tịch tỉnh căn cứ vào luật đất đai 2003 và nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ để thu hồi đất, nhưng trong các quyết định bồi thường cho dân ban hành lần đầu tiên vào cuối năm 2008 và đầu năm 2009, tỉnh lại áp giá bồi thường theo quyết định 164/2003/QĐ-UB ngày 23/6/2003 của tỉnh, căn cứ vào nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành từ 2004. Trước các quyết định trái pháp luật một cách trắng trợn như thế, người dân không chịu nhận tiền giao đất thì chính quyền ký quyết định và tổ chức cưỡng chế hàng trăm hộ dân để thu hồi đất rồi bỏ hoang từ năm sáu năm nay, trong khi dân không có đất canh tác. Người bị cưỡng chế không phải chỉ bị mất đất mà nhà cửa tan nát, vườn tược bị san bằng, thóc lúa đồ đạc trong nhà bị chở đi mất sạch… Cả nhà không có công ăn việc làm, phải ăn bờ ở bụi từ bao năm nay, chẳng ai thèm ngó tới. Ai ngăn cản thì phải đi tù vì “chống người thi hành công vụ”.

Lá đơn sau đây đã được gởi cho Thủ tướng, Phó Thủ tướng chính phủ ngày 31-12-2013. Cũng như bao nhiêu đơn đã gởi đi từ nhiều năm trước, đơn này đã gởi gần ba tháng nay cũng chỉ được hồi âm bằng sự im lặng.

Sai phạm của một cấp chính quyền như đã nêu trong đơn này có phải lớn gấp hàng trăm lần nội dung tố cáo của ông Huỳnh Uy Dũng? Đây là một việc làm có tổ chức. Ngay cả sau khi có đơn khiếu kiện của nhân dân và đã có thanh tra, tỉnh Bình Dương vẫn cố ý tiếp tục làm trái, gây thiệt hại cho rất nhiều người dân vô tội. Thủ tướng và các Phó Thủ tướng là cấp trên của UBND tỉnh, sao không hề lên tiếng? Nếu UBND tỉnh Bình Dương làm như vậy là đúng pháp luật, thì cũng cứ trả lời là họ không sai để người dân không tiếp tục khiếu kiện và để các cơ quan chức năng bắt người tố cáo phải chịu tội trước pháp luật vì đã tố cáo sai sự thật.

Sự im lặng của Chính phủ thật là khó hiểu. Hiến pháp ghi rành rành “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”, là như thế nầy đây sao? “Quan điểm của Chính phủ trước hết là hoan nghênh tất cả những công dân, doanh nghiệp phản ánh những điều bất cập hay có những kiến nghị, tố cáo phản ánh tiêu cực mang tính xây dựng” (ông Vũ Đức Đam trả lời báo chí ngày 26-10-2013), là như thế nầy đây sao? “Đảng, Nhà nước và Chính phủ đang quyết tâm chống tham nhũng”, là như thế này sao?

clip_image002

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC

---------------------

ĐƠN TỐ CÁO UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG QUYẾT ĐỊNH THU HỒI,

BỒI THƯỜNG VÀ CƯỠNG CHẾ TRÁI PHÁP LUẬT ĐỂ LẤY ĐẤT

LÀM KHU LIÊN HỢP DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG.

Bình Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2013.

Kính gởi: Ông NGUYỄN TẤN DŨNG, Thủ tướng Chính phủ.

NGƯỜI TỐ CÁO: 32 người có tên trong danh sách với chữ ký và địa chỉ cụ thể dưới đây, thuộc diện có đất bị chính quyền cưỡng chế thu hồi lấy làm khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương cho tới nay vẫn liên tục khiếu nại và chưa nhận tiền bồi thường.

NGƯỜI BỊ TỐ CÁO: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, mà cụ thể là những người đã ký các quyết định trái pháp luật được nêu dưới đây.

CĂN CỨ TỐ CÁO:

-Căn cứ điều 52 Hiến pháp hiện hành đã quy định: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”.

-Căn cứ Luật tố cáo.

-Căn cứ Luật đất đai.

-Căn cứ ý kiến của Chính phủ được Ông Vũ Đức Đam, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ công bố tại cuộc họp báo ngày 26-10-2013:“Quan điểm của Chính phủ trước hết là hoan nghênh tất cả những công dân, doanh nghiệp phản ánh những điều bất cập hay có những kiến nghị, tố cáo phản ánh tiêu cực mang tính xây dựng.”

Từ nhiều năm trước, chúng tôi đã gởi nhiều đơn tố cáo với nội dung tương tự, nhưng chưa được giải quyết. Nay nhân việc Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo xem xét giải quyết đơn của Ông Huỷnh Uy Dũng tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, chúng tôi tiếp tục làm đơn nầy tố cáo UBND tỉnh Bình Dương đã cố ý làm trái pháp luật, với nội dung như sau:

NỘI DUNG TỐ CÁO:

1.Ban hành quyết định thu hồi đất để làm khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương trong khi chưa có quy hoạch sử dụng đất và chưa có đề án được Chính phủ phê duyệt.

Từ ngày 20/10/2004 đến ngày 05/5/2005 UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành các quyết định thu hồi toàn bộ 4.197ha đất để xây dựng Khu liên hợp trong khi đề án khu Liên hợp đến ngày 1-9-2005 mới được phê duyệt bởi quyết định 912/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; và chỉ tiêu đất sử dụng để xây dựng Khu liên hợp được bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của tỉnh Bình Dương được Chính phủ phê duyệt bởi Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ.

Như vậy các quyết định thu hồi đất nầy trái với khoản 1 điều 39 Luật Đất đai.

(Điều 39. Thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc khi dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt).

Các quyết định thu hồi đất trái pháp luật nầy do Trần thị Kim Vân, phó Chủ tịch ký thay Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

2. Ban hành “quyết định số 164/2003/QĐ-UB ngày 23/6/2003 quy định chủ trương bồi thường đất và tài sản trên đất công trình Khu liên hợp” trong khi chưa có đề án khu liên hợp được phê duyệt và UBND tỉnh cũng chưa quyết định thu hồi đất, chưa thành lập Hội đồng bồi thường.

Tỉnh Bình Dương viện cớ là lúc đó Luật đất đai 2003 chưa có hiệu lực nên làm theo nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Nhưng việc ban hành quyết định 164/2003/QĐ-UB ngày 23/6/2003 nầy cũng hoàn toàn trái với quy định tại điều 34 của nghị định số 22/1998/NĐ-CP.

Vậy mà UBND tỉnh Bình đã căn cứ vào 164/2003/QĐ-UB ngày 23/6/2003 để tính toán rồi ra thông báo bồi thường, thu hồi đất. Không cần có quyết định bồi thường cho từng hộ dân. Tính đến thời điểm Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 912/QĐ-TTg ngày 01/9/2005 phê duyệt “Đề án tổng thể đầu tư và phát triển Khu liên hợp công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị Bình Dương” thì việc giải tỏa, bồi thường đã thực hiện được 85% diện tích quy hoạch.

Việc làm trái pháp luật nầy đã gây nên tình trạng tréo ngoe là UBND tỉnh Bình Dương thu hồi đất theo Luật đất đai 2003 và nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004; nhưng lại bồi thường theo luật đất đai 1992 và nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998. Ngay cả các quyết định bồi thường được ban hành cho từng hộ dân vào năm 2009, cũng tính toán theo nghị định số 22/1998/NĐ-CP đã hết hiệu lực từ năm 2004.

Người ký quyết định số 164/2003/QĐ-UB ngày 23/6/2003 là Ông Hồ Minh Phương, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Người trực tiếp chỉ đạo và đôn đốc việc bồi thường thu hồi đất theo quyết định nầy là Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, trưởng ban chỉ đạo giải tỏa bồi thường khu liên hợp Bình Dương.

3.UBND tỉnh Bình Dương đã giao đất cho nhà đầu tư từ năm 2004, trong đó có nhiều diện tích chưa làm thủ tục thu hồi và bồi thường cho người dân đang có quyền sử dụng hợp pháp. Việc làm nầy hoàn toàn trái pháp luật, gây ra tình trạng chồng chéo là nhiều người cùng được cấp sổ đỏ trên cùng một thửa đất.

Cụ thể như trong phần đất UBND tỉnh Bình Dương đã được giao cấp cho công ty Sóng thần 3 của Ông Huỳnh Uy Dũng vào năm 2004, cho tới năm 2013 nầy vẫn còn một số người có quyền sử dụng đất chưa nhận tiền bồi thường như:

-Ông Thái Văn Dậu, cư ngụ phường Phú Tân, Thủ Dầu Một;

-Nguyễn Văn Giới, cư ngụ TT Tân Phước Khánh, Tân Uyên;

-Lê Thị Muôn, cư ngụ xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân uyên;

-Nguyễn Thị Tám, cư ngụ phường Phú Tân, Thủ dầu Một;

-Lâm Văn Lực, cư ngụ phường Phú Tân, Thủ Dầu Một.

-Phan Văn Tác, cư ngụ phường Phú Tân, Thủ dầu Một.

-Huỳnh Văn Nghiệp, cư ngụ xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên

Việc phê duyệt các hợp đồng giao đất cho nhà đầu tư do Hồ Minh Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thực hiện.

4.Ban hành các quyết định và tổ chức cưỡng chế trái pháp luật để thu hồi đất trong khi các hộ dân không chịu nhận tiền giao đất vì việc thu hồi, bồi thường của chính quyền không thực hiện đúng pháp luật.

Từ việc quyết định thu hồi đất và bồi thường đất trái quy định pháp luật như trên, cộng với rất nhiều sai sót của chính quyền trong việc kê khai tài sản trên đất, nhiều hộ dân khiếu nại và không chịu nhận tiền giao đất. Thay vì sửa sai thì UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo UBND Huyện, Thị xã ban hành các quyết định và tổ chức cưỡng chế hằng trăm hộ dân để lấy đất. Chính Trần thị Kim Vân, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo các đợt cưỡng chế diễn ra liên tục trong năm 2009.

5.Quy hoạch nói là để phát triển kinh tế, nhưng UBND tỉnh Bình Dương đã quy hoạch để đầu cơ quỹ đất, kinh doanh đất nền . Cụ thể như khu tái định cư Phú Mỹ, khu tái định cư Tân Vĩnh Hiệp (nay thuộc phường Phú Tân). Đa số diện tích đất bị cưỡng chế đã giao cho Cty Bécamex từ năm 2009 đến nay vẫn bị bỏ hoang, chờ phân lô bán nền. Họ đã bỏ đất hoang nhiều năm để chờ thời cơ kinh doanh lấy lãi, trong khi người bị cưỡng chế thu hồi đất không còn đất sống.

Theo quan điểm của chúng tôi, quyết định thu hồi, bồi thường và cưỡng chế trái pháp luật để lấy đất phân lô bán nền thực chất là cố ý làm trái để tham nhũng. Nhà nước và Chính phủ đang chủ trương bài trừ tham nhũng, vì vậy không thể không xem xét lại vụ cố ý làm trái pháp luật của UBND tỉnh Bình Dương trong việc triển khai đề án khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương.

Rất mong Thủ tướng quan tâm.

32 hộ dân đồng ký tên.

Khi nhận được đơn nầy, xin thông tin lại cho chúng tôi qua địa chỉ liên lạc: Ông Thái Văn Dậu, Khu phố 3 Phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một- tỉnh Bình Dương.

Đồng kính gởi: Ông Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CSVN, Trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng.

Ông Nguyễn Bá Thanh, Phó ban chỉ đạo chống tham nhũng.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Vũ Đức Đam, phó Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan Báo, Đài đã đưa tin vụ Huỳnh Uy Dũng tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương “để xin đăng tải giúp lên các phương tiện thông tin đại chúng”.

Đính kèm:

-Quyết định 912/QĐ-TTg ngày 01/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể đầu tư và phát triển Khu liên hợp công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị Bình Dương”

-Quyết định 164/2003/QĐ-UB ngày 23/6/2003 của UBMD tỉnh Bình Dương.

-Một trong các quyết định thu hồi đất của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

clip_image004

clip_image006

clip_image008

Ông Thái Văn Dậu cùng các dân oan khu liên hợp Bình Dương gửi trực tiếp cho BVN..clip_image010

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn