30/07/2014

Về chuyện ông Phạm Quang Nghị qua Mỹ

Nguyễn Khắc Mai (trả lời phỏng vấn Trần Quang Thành)

Chuyến thăm Mỹ của ông Phạm Quang Nghị được dư luận quan tâm và có những nhận định khác nhau. Phải chăng đây  là sự tính toán cho tương lai xa trong những năm sắp tới trong quan hệ Việt - Mỹ khi có tin đồn rằng ông Phạm Quang Nghị là nhân vật sáng giá cho cái ghế Tổng bí thư ở Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2016.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai đã đưa ra vài nhận xét của mình qua cuộc phỏng vấn của  phóng viên Trần Quang Thành như sau.

Người phỏng vấn gửi BVN.

Audio