Trách nhiệm nhà báo - Hiện tình đất nước

Trần Quang Thành thực hiện

Tại Việt Nam, báo chí đang ngày càng có trách nhiệm nặng nề, đạo đức nghề nghiệp người làm báo đang ngày càng là mối quan tâm của xã hội,

không chỉ đối với nhà báo lề Đảng mà cả với người đang làm báo lề Dân

Hiện tình đất nước đang đòi hỏi mỗi người làm báo cần phải nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

Nhà báo Đoan Trang và nhà báo Trần Quang Thành đã có cuộc trao đổi xoay quanh chủ đề này.

Mời qúy vị theo dõi

(Youtube PV nhà báo Đoan Trang)

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn