Đôi điều về câu lạc bộ mang tên Lê Hiếu Đằng

1. Vì sao có câu lạc bộ mang tên Lê Hiếu Đằng

Anh Lê Hiếu Đằng là bạn chiến đấu thân thiết của chúng tôi, những người từng hoạt động bí mật trong lòng Sài Gòn, từng vào sinh ra tử, nếm trải tù đày tra tấn của một chế độ do thực dân và đế quốc nuôi dưỡng. Lê Hiếu Đằng đã hiến dâng cả cuộc đời từ lúc còn thanh niên cho đến khi nằm xuống ở tuổi 70 cho lý tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng con người, giành lại độc lập cho đất nước, tự do dân chủ và hạnh phúc cho nhân dân. Cho đến khi mắc bệnh hiểm nghèo, vào những phút cuối cùng trên giường bệnh anh vẫn son sắt một lòng vì lý tưởng cao đẹp đó.

Anh đã thiết tha căn dặn, trao cho chúng tôi tiếp tục sứ mệnh cao cả mà anh đã trọn đời dấn thân. Hiểu được nỗi lòng canh cánh của anh, khi vuốt mắt tiễn đưa anh, chúng tôi hứa với anh sẽ tiếp tục thực hiện nguyện vọng của anh. Ý tưởng thành lập một Câu Lạc Bộ mang tên Anh, Lê Hiếu Đằng, là để nhằm thực hiện một trong những điều chúng tôi đang làm và sẽ làm như đã hứa với người đã khuất. Vừa qua, những sinh hoạt có tính chất thử nghiệm cho thấy đã đến lúc cần và có thể chính thức đưa Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng vào hoạt động.

2. Mục tiêu hoạt động của câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng

Mang tên Lê Hiếu Đằng, mục tiêu hoạt động Câu Lạc Bộ của những người trí thức và công dân yêu nước đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh không nằm ngoài lý tưởng cao cả của Lê Hiếu Đằng như đã nêu. Trước sau như một, Lê Hiếu Đằng là một trí thức yêu nước. Nhà tù và án tử hình vắng mặt của chế độ cũ không khuất phục được Lê Hiếu Đằng. Chính phẩm chất đó làm nên một Lê Hiếu Đằng kiên quyết đấu tranh chống lại sự tha hoá của quyền lực đã từng bước phản bội lý tưởng cao đẹp mà Lê Hiếu Đằng dấn thân hôm nay.

Có một Lê Hiếu Đằng tỉnh táo sáng suốt chọn con đường cách mạng giải phóng dân tộc để cống hiến hết sức mình mới có một Lê Hiếu Đằng can trường và dũng cảm trong cuộc đấu tranh hôm nay chống lại một bộ phận cầm quyền thoái hoá biến chất phản dân chủ, nhu nhược và hèn nhát trước chủ nghĩa bành trướng Đại Hán, kẻ thù xâm lược đã phơi bày dã tâm của chúng, hòng tìm kiếm chỗ dựa cho cái ghế quyền lực đã lung lay. Tính cách nhất quán đó của người chiến sĩ Lê Hiếu Đằng làm sáng tỏ mục tiêu đấu tranh của anh. Sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng con người. Độc lập, thống nhất của tổ quốc phải được thể hiện trong sự thực thi dân chủ trong toàn bộ hoạt động xã hội và thực sự tôn trọng tự do của mọi công dân trong một nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân. Đó chính là mục tiêu hoạt động của Câu Lạc Bộ mang tên Lê Hiếu Đằng.

Mọi hành vi, hoạt động và lời nói đi ngược lại với mục tiêu đó là xúc phạm đến mục tiêu nói trên.

3. Phương thức hoạt động của Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng

Là một định chế được hình thành bởi ý thức tự nguyện của những trí thức và công dân yêu nước thành phố Hồ Chí Minh, Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng hoạt động dưới hình thức của một tổ chức xã hội dân sự. Sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng là một sinh hoạt câu lạc bộ đúng nghĩa như vẫn có, với mục tiêu đã xác định công khai và minh bạch ở trên. Mọi thành viên tự nguyện tham gia sinh hoạt Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng đều bình đẳng như nhau trong mọi hoạt động. Mọi thành viên Câu Lạc Bộ đều có thể có những nhận thức và những hoạt động, lời nói không giống nhau và có thể giữ quan điểm độc lập của mình, nhưng không được nhân danh Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng để hành động và phát ngôn, đặc biệt là những hoạt động và phát ngôn mang tính quá khích, cực đoan gây nên những hệ luỵ không đáng có, đi ngược lại với mục tiêu của Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng.

Kinh phí hoạt động của Câu Lạc Bộ do mọi thành viên tự nguyện đóng góp tuỳ theo khả năng của mình. Kinh phí đó do một ban quản trị Câu Lạc Bộ quản lý và sử dụng không nằm ngoài mục tiêu đã công bố, được công khai báo cáo theo định kỳ với mọi thành viên.

Trong thời gian chuẩn bị tiến tới cuộc sinh hoạt chính thức để bầu ra Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng, chúng tôi, những người sáng lập đề nghị anh Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Tổng hội Trí thức Yêu nước thành phố tạm giữ trách nhiệm Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10.10.2015

NHỮNG NGƯỜI SÁNG LẬP

CÂU LẠC BỘ LÊ HIẾU ĐẰNG:

Huỳnh Tấn Mẫm

Lê Công Giàu

Huỳnh Kim Báu

Những người sáng lập Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng gửi BVN.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn