22/10/2015

Thành kính phân ưu

Bauxite Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng tang quyến TS ALAN PHAN, tức Phan Việt Ái, một doanh nhân Việt kiều có tri thức kinh tế và xã hội sâu rộng, có tầm nhìn viễn kiến, chính kiến sắc sảo, đặc biệt luôn luôn trăn trở vì con đường tiến bộ của đất nước, một lòng muốn “truyền bá tư tưởng hay, giúp doanh nhân trẻ và sinh viên Việt Nam khởi nghiệp”. Cách đây vài năm, TS Alan Phan từng chủ động gửi thư tình nguyện giúp đỡ mạng Bauxite Việt Nam dịch một số bài báo quan trọng ra tiếng Anh để mở rộng cánh cửa giao lưu với thức giả nước ngoài.

Từ Việt Nam xa xôi, chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình bái vọng Ông và cầu mong hương hồn Ông thảnh thơi nơi Cực Lạc.

Bauxite Việt Nam