01/10/2015

Thư ngỏ gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Kính thưa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang,

Tôi, một công dân của nước Việt Nam, hoàn toàn tán thành với phát biểu của Chủ tịch tại Mỹ hôm qua trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP được đưa ra giữa lúc nguyên thủ các nước trên thế giới tham dự thượng đỉnh thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, qua đó Chủ tịch nước đã lên án việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông vi phạm luật quốc tế và đe dọa an ninh hàng hải, đồng thời kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam.

Hôm nay, tôi muốn nhờ trang Bauxite Việt Nam gửi ý kiến đóng góp xây dựng chân thành của cá nhân tôi đến Chủ tịch nước và toàn thể các vị lãnh đạo còn có tâm lo lắng cho an nguy và sự phát triển của đất nước và còn mong muốn cho đất nước được độc lập, hòa bình phát triển bền vững và nhân dân được sống trong một đất nước dân chủ, tự do và hạnh phúc.

Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa công khai tuyên bố trước giới báo trí và qua đó với thế giới trong đó có Chủ tịch nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam, là Biển Đông và các thực thể bên trong đường lưỡi bò do bọn chúng tự ý vạch ra vốn dĩ từ xa xưa đã là lãnh thổ và lãnh hải thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Tôi cho đây là là một lời tuyên bố trâng tráo và láo xược nhất của Tập Cận Bình nói riêng và của Đảng Cộng sản và bọn bành trướng Trung Quốc nói chung. Tôi cũng cho rằng đây là tuyên bố xâm lược trắng trợn nhất của Tập Cận Bình và của Đảng Cộng sản và bọn bành trướng Trung Quốc.

Là Chủ tịch nước của nhà nước Việt nam và là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch có suy nghĩ gì trước tuyên bố láo xược của Tập Cận Bình? Không hiểu suy nghĩ của tôi có giống phần nào suy nghĩ của Chủ tịch không?

Trước những diễn biến mới nhất, tôi cho rằng vận mệnh đất nước Việt Nam ta ngày nay có thể nói là ngàn cân treo trên sợi tóc trước sức ép và phá hoại nhiều mặt của bành trướng hiếu chiến Trung Quốc trên các mặt: kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự và cả văn hóa nữa.

Để có thể thoát khỏi hiểm họa trở thành nô lệ của ngoại bang và bị xâm lăng của bọn bành trướng hiếu chiến, Việt Nam cần cải cách mạnh mẽ và toàn diện về mọi mặt:

- Trước hết là thay đổi thể chế: Chuyển hẳn từ một thể chế theo định hướng phát triển xã hội chủ nghĩa với sự lãnh đạo độc đảng sang một thể chế theo hướng dân chủ và đa đảng dựa trên nền tảng của kinh tế thị trường và hệ thống luật pháp tam quyền phân lập.

- Thay đổi Hiến pháp phù hợp với định hướng của thể chế mới như nêu ở trên.

- Viết lại Học thuyết Chính trị, Kinh tế, Ngoại giao và Quân sự phù hợp với thể chế mới và tình hình phát triển và các diễn biến nhanh chóng khó lường của khu vực và thế giới để đảm bảo nước ta phát triển và hội nhập nhanh chóng với thế giới dân chủ và đảm bảo chúng ta có điều kiện tham gia vào tất cả các khối liên minh, liên kết và cả các khối đồng minh chiến lược tương trợ bảo vệ lẫn nhau trong với một mục đích tối thượng là giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Lãnh thổ và chủ quyền (đất, trời và biển) của đất nước Việt Nam phải thuộc về người Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

Theo tôi, chỉ có xây dựng được một nước Việt Nam dân chủ đa đảng trên cơ sở:

- Một thể chế tam quyền phân lập,

- Một nền kinh tế thị trường đầy đủ, một học thuyết ngoại giao đa phương mà nòng cốt là các nước dân chủ yêu chuộng hòa bình trên thế giới,

- Một học thuyết quân sự phát triển đa dạng với nòng cốt các liên minh chặt chẽ với tất cả các nước bè bạn có cùng hay lợi ích phù hợp với ta và những đồng minh chiến lược bảo vệ lẫn nhau sẽ đảm bảo cho độc lập, hòa bình và phát triển phồn thịnh của đất nước của nhân dân Việt Nam.

Muốn làm tốt công việc lãnh đạo và xây dựng đất nước, điều cần nhất là phải dựa vào sự ủng hộ và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Muốn có được sự ủng hộ từ sức mạnh của khối đại đòa kết dân tộc thì phải ngay lập tức:

- Bãi bỏ tất cả các điều luật, quy định và chính sách hạn chế tự do và quyền của người dân hay chia rẽ khối đại đoàn kết ấy.

- Ban hành mới và hoàn thiện cơ chế để người dân tham gia trên thực tế quản lý đất nước và tiêu diệt nạn tham nhũng và những kẻ tham nhũng cho dù là ai.

Hy vọng là những người có tâm huyết với sự tồn vong và phát triển hãy kịp thời thức tỉnh và biết lắng nghe và làm theo tiếng gọi của non sông đất nước và nhân dân.

Xin gửi đến Chủ tịch nước lời chào trân trọng và hy vọng

Nguyễn Thanh Tùng

Tác giả gửi BVN.