29/12/2015

Ý kiến đảng viên gửi Đại hội 12 của Đảng

Kính gửi: Các đồng chí Đại biểu Đại hội

Tôi tên là: Nguyễn Hồng Thanh, sinh năm: 1931 tại tỉnh Quảng Trị.

Tham gia cách mạng năm 1945. Vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1949. Đã được nhận huy hiệu 65 tuổi Đảng.

Hiện cư trú tại: Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Kính thưa các đồng chí!

Tôi viết thư này gửi tới các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng một số ý kiến sau đây:

Qua dự thảo các văn kiện của Đại hội 12 của Đảng đã được công bố, cả năm nay nhân dân bàn tán về những sự kiện sắp diễn ra. Có nhiều ý kiến nói thẳng muốn đất nước tiến lên thì phải lấy lại tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lấy lại tên Đảng là Đảng Lao Động Việt Nam. Cái gì của Bác Hồ nên trả lại cho Bác Hồ.

Trong Di Chúc của Bác Hồ, Bác đã căn dặn: Sau khi thắng Mỹ thống nhất đất nước, xây dựng lại một nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Bác thường nói: “Người dân thường hay so sánh: Chế độ cũ và chế độ mới, người lãnh đạo cũ và người lãnh đạo mới, nước ta với các nước khác”…

Sau ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước một số nước Đông Nam Á họ thua ta… nhưng 40 năm nay, nước ta có hòa bình thống nhất, kinh tế của đất nước ta có nhiều mặt lại thua họ. Thậm chí thua cả Campuchia và Lào nữa.

Thưa các đồng chí!

Đại hội lần thứ 12 của Đảng nên từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, bỏ chủ nghĩa xã hội, lấy học thuyết Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình.

Vừa rồi có đồng chí nói Quốc hội xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Theo tôi, nên xây dựng pháp quyền dân chủ nhân dân.

- Pháp quyền tư bản chủ nghĩa xây dựng ngay trong lòng xã hội cũ, là sự lựa chọn lịch sử một cách tự nhiên; còn pháp quyền xã hội chủ nghĩa chưa hình thành trong lòng xã hội cũ, mà phải xây dựng trong một thời gian dài… theo mô hình của các Đảng Cộng sản lựa chọn. Theo lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.

- Vì vậy, theo pháp quyền xã hội chủ nghĩa thời Stalin, những người bất đồng về đường lối đều bị cầm tù giết hại như: Zinoviev và Kamenev năm 1936, Bukharin năm 1938 và hàng loạt cán bộ cao cấp đều bị hành quyết trong cuộc Đại Thanh trừng 1936-1938.

- Rồi đến Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành Cách mạng Văn hóa, giết hại tù đày bao nhiêu đảng viên cộng sản.

- Tình hình Việt Nam lúc đó, sức khỏe của Bác Hồ quá yếu, ít hội họp, mọi vấn đề về “xét lại” họ đều tìm cách bưng bít. Thời kỳ này chỉ có Liên Xô, Trung Quốc là đồng minh thân thiết giúp đỡ ta, chứ có ai theo một nước tư bản nào đâu, thế mà một số cán bộ cao cấp từng trải qua nhà tù Côn Đảo, Sơn La đều bị bắt, bị tù quản thúc do bị gán tội “xét lại”…

- Pháp quyền tư bản chủ nghĩa, họ chỉ lật đổ Thủ tướng, Tổng thống, chưa bao giờ họ tù đày giết nhầm hàng loạt như pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Ta nên xây dựng pháp quyền dân chủ nhân dân, đi theo đường lối Hồ Chí Minh. Nhìn lại bốn ngàn năm lịch sử, nhân dân ta chưa bao giờ hưởng được dân chủ. Tất cả trên thế giới các nước đều là nước Cộng Hòa; chỉ Việt Nam, Bác Hồ đưa ra chữ dân chủ đầu tiên: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Vì vậy, Bác Hồ nói: “Nếu ai nói chúng ta không dân chủ, thì chúng ta khó chịu. Nhưng nếu chúng ta tự xét cho kỹ, thì thật có như thế”.

Bác lại nói: “Đối với cơ quan lãnh đạo, đối với những người lãnh đạo các đảng viên và các cán bộ dù có ý kiến cũng không đám nói, dù muốn phê bình cũng sợ, không dám phê bình.

Thành thử cấp trên với cấp dưới cách biệt nhau. quần chúng với Đảng rời xa nhau. Trên thì tưởng cái gì cũng tốt đẹp. Dưới thì có gì không dám nói ra.

Họ không nói, không phải vì họ không có ý kiến, nhưng vì họ nghĩ nói ra cấp trên cũng không nghe, không xét, có khi lại bị "trù" là khác”.

Trong khi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố ở Vĩnh Phúc rằng các ý kiến khác biệt góp ý với Đảng là “suy thoái”??? Ngay trong “19 điều cấm đảng viên không được làm”, thấy rõ thiếu dân chủ trầm trọng, nhất là điều 7 (Ðảng viên (kể cả cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ diện cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy quản lý) tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội (theo quy định phải do tổ chức Ðảng giới thiệu) khi chưa được tổ chức Ðảng có thẩm quyền cho phép).

Vì vậy uy tín của Đảng chưa bao giờ thấp như hiện nay. Cho nên, từ lâu nhân dân đã có những câu nói cửa miệng:

Mất mùa là tại thiên tai

Được mùa là bởi thiên tài Đảng ta

Công trình càng lớn bao nhiêu

Cán bộ càng có nhiều nhà to lên

Cấp trên đoái đến dân làng

Đón tiếp dềnh dàng chỉ khổ dân thôi

Học Bác Hồ đến tận nơi

Xắn quần lội ruộng, nghe lời dân than

Đầy tớ thì cưỡi trăm trâu (1 ô tô = 100 con trâu)

Để chủ lạt muối, thiếu dầu chẳng lo

Rồi còn có những câu cay đắng vô cùng:

Chém cha cái kiếp làm dân

Thoát thân trâu ngựa đến phần lót lo

Lót lo cho tớ béo to

Ngồi trên lưng chủ ốm o gầy mòn

Tuy người dân phẫn nộ như vậy, nhưng tại sao họ không biểu tình để chống đối? Không phải họ sợ bị đàn áp, mà cái chính họ vô cùng yêu đất nước này.

Nếu Đảng ta thực sự là Đảng của Bác Hồ thì phải quang minh chính đại theo lời Bác dạy. Đại hội Đảng lần thứ XII nên lấy 8 chữ vàng của Bác Hồ “Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” để soi xét tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo từ tỉnh thành lên trung ương.

Đại hội lần thứ XII cần đổi mới tổ chức. Chỉ hơn bốn triệu đảng viên (hầu hết hưu trí) mà tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương quá rườm rà. Tôi ví dụ: Quận Gò Vấp có 540 ngàn dân nhưng chỉ có hơn sáu ngàn đảng viên hầu hết là hưu trí. Ủy ban thì làm không hết việc, còn Quận ủy “hơi ít có việc để làm” nhưng lương Quận ủy lại to hơn lương Ủy ban Quận??? Tôi đề nghị nên sáp nhập Ủy ban và Quận / Huyện ủy vào làm một, Bí thư kiêm Chủ tịch, thanh kiểm tra là một, v.v. Có ông 97 tuổi nói: “Trước đây dưới thời Pháp thuộc, dân chỉ đóng hai loại thuế là thuế thân và thuế điền thổ để nuôi triều đình phong kiến và chính quyền bảo hộ. Nay dân đóng cơ man nào là thuế và nhiều sự đóng góp bất thành thuế để nuôi Đảng và Chính phủ”.

Tóm lại đất nước muốn tiến lên thì thoát ra khỏi vòng kim cô của chủ nghĩa Mác Lê-nin, xây dựng một nước Việt Nam theo đường lối của học thuyết tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là ý nguyện của toàn dân.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21/12/2015

Kính thư

Nguyễn Hồng Thanh

(Đã ký)

*ĐT: 0964.859.924