Việt Nam: “Không loại trừ tập trận Biển Đông”

Nguyên Trưởng ban Biên giới của Chính phủ Việt Nam, Tiến sỹ Trần Công Trục, cho rằng để không bị hớ hênh “mất cảnh giác” về chủ quyền biển đảo, Việt Nam “không loại trừ” nên tập trận Hải quân trên Biển đông, đặc biệt với các đối tác “ngoại giao quốc phòng” trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12.

Trao đổi với BBC hôm 09/01/2016, ông Trần Công Trục nói: "Việt Nam đang tập trung mọi khả năng cần thiết để bảo vệ cho Đại hội thành công, còn đương nhiên tình hình Trung Quốc đang đẩy mạnh các hạt động đó, theo phản ứng Việt Nam có thể rất mạnh mẽ, có công hàm, rồi lên tiếng thậm chí gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc, đấy thể hiện một quyết tâm và rất mạnh mẽ về mặt ngoại giao.

"Tôi nghĩ rằng nếu như tình hình trên Biển Đông còn tiếp diễn, và các quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam bị xâm phạm, chắc chắn người Việt Nam chúng tôi phải có cách để mà tự vệ và để mà bảo vệ cho cái chủ quyền của chúng tôi mà bị Trung Quốc ngày càng trắng trợn vi phạm".

Không loại trừ

"Các lực lượng quân đội, rồi cơ quan có trách nhiệm, tôi cho rằng người ta cũng đã có những phương án cụ thể, cần thiết, để làm tròn bổn phận của mình với tư cách các lực lượng quốc phòng là giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia,

"Tôi nghĩ là mặc dù gặp rất nhiều những khó khăn, cần tập trung rất nhiều sức lực vào việc về mặt chính trị, thì về mặt quốc phòng, chắc chắn cũng là một ưu tiên số một trong bối cảnh hiện nay".

Và Tiến sỹ Trần Công Trục nói thêm: "Và tôi nghĩ kể cả việc tăng cường khả năng phòng thủ, kể cả việc rèn luyện, huấn luyện để có thể thích ứng với tất cả những tình huống có thể xảy ra, thì lực lượng quân đội Việt Nam chúng tôi bao giờ cũng luôn luôn ở cái thế sẵn sàng như vậy.

"Và đương nhiên trong đó có chuyện tập trận, mà tập trận có thể có bản thân mình, có thể mời một số nước có quan hệ ngoại giao về mặt quốc phòng tham gia cũng là chuyện rất bình thường, nhiều quốc gia người ta cũng đã từng làm việc đó.

"Cho nên có lẽ là không nên loại trừ khả năng đó, tôi nghĩ như vậy", cựu Trưởng ban Biên giới của Chính phủ Việt Nam nói với BBC.

Nguồn: http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2016/01/160109_trancongtruc_south_china_sea

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn