02/03/2016

Người đàn ông của những cái “đầu tiên”

Đoan Trang

TS. Nguyễn Quang A là người sáng lập VP Bank - ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đầu tiên.

Là sáng lập viên, Chủ tịch Công ty cổ phần Máy tính-Truyền thông-Điều khiển 3C (đầu những năm 1990).

Là sáng lập viên, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS) - có thể được coi như một "think tank", viện tư tưởng đầu tiên phản biện chính sách mạnh mẽ và quyết liệt ở Việt Nam, độc lập với Nhà nước.

Là dịch giả, người mở ra Tủ sách SOS2 chuyên giới thiệu đến độc giả Việt Nam những tác phẩm chọn lọc, kinh điển, "có thể được coi như phần linh hồn quan trọng nhất để vận hành xã hội", về luật pháp, chính trị, xã hội, kinh tế... Một số cuốn sách nổi tiếng của SOS2 mà các bạn có thể tìm đọc: "Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường", "Hệ thống xã hội chủ nghĩa" (tác giả János Kornai, Nguyễn Quang A dịch từ tiếng Hungary), "Xã hội mở và kẻ thù của nó" (Karl Popper, dịch từ tiếng Anh), "Xã hội tri thức, quản lý kinh doanh, xã hội, nhà nước" (tác giả là ông trùm quản trị học Peter Drucker), v.v.

Thời du học ở Hungary, ngành lý thuyết thông tin và điện tử-viễn thông, ông được coi như "thần đồng" của khối khoa học kỹ thuật - khoa học tự nhiên. Năm 2016 này, ở tuổi 70, ông Nguyễn Quang A lại tiếp tục làm một "cái đầu tiên" nữa: Ông là người đầu tiên trong các nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền ở Việt Nam công khai tuyên bố ứng cử Đại biểu Quốc hội với tư cách độc lập, và sử dụng mạng xã hội Facebook để truyền tải các thông điệp của mình. Thông điệp nổi bật của ông là: QUYỀN TA, TA CỨ LÀM! Ứng cử, tham gia chính trị, lên tiếng và tham gia vào việc ra quyết định về các vấn đề chính sách... đó là quyền của mọi công dân ở tất cả các nhà nước dân chủ. Đảng và Nhà nước Việt Nam có dám để như thế không?

Đ.T.

Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154199949573322&set=a.302988698321.146913.641613321&type=3&theater