07/04/2016

Mấy phiên họp Quốc hội gần đây qua con mắt nhà văn Nguyễn Quang Lập

Chia tay cao, chia tay, chia tay thấp”. Nhà văn Nguyễn Quang Lập chỉ viết có chừng ấy trên Facebook của anh và đưa lên 3 tấm ảnh sau đây mà BVN xin mượn đăng lại để thay cho những lời lẽ dài dòng về phiên họp quốc hội ngày 6-4-2016, bỏ phiếu miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Mời bạn đọc xem ảnh và tự luận giải mấy chữ cô đặc nhiều hàm nghĩa của nhà văn.

Bauxite Việt Nam

clip_image001

clip_image003

clip_image005

Nguồn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009177554237&fref=ts