Muốn chấn hưng giáo dục phải thay đổi thể chế chính trị - GS. Nguyễn Đình Cống trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Nền giáo dục Việt Nam ngày càng sa sút nghiêm trọng, tụt hậu nhiều bậc so với các nước trong vùng.

Có nhiều nguyên nhân được đề cập đến để giải thích cho sự tụt hậu đó mà nổi bật là triết lý giáo dục. Có người nói Việt Nam chưa có triết lý giáo dục nhưng số đông khẳng định từ xa xưa Việt Nam đã có triết lý, có nguyên lý giáo dục. Sở dĩ có tình trạng tụt hậu là do mấy chục năm gần dưới chế độ toàn trị của đảng cộng sản, giáo dục đi theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, thực hiện một triết lý giáo dục xơ cứng, bảo thủ biến con người trở thành nô lệ.

Từ Hà Nội, Giáo sư Nguyễn Đình Cống qua cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã khẳng định cần thay đổi thể chế chính trị để chấn hưng giáo dục.

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe.

Youtube PV giáo sư Nguyễn Đình Cống:

https://www.youtube.com/watch?v=oNrt7Y4eJzY&feature=youtu.be

Các tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn