04/01/2017

Thư cảm ơn của Trung tâm Minh Triết

Hà Nội, ngày 2-1-2017

Chúng tôi gửi lá thư này vào dịp năm mới 2017, tới tất cả những bạn bè thân mến đã hoan nghênh và ủng hộ Trung tâm trong Quyết định trao Phần thưởng cho tác giả Trần Thị Lam với bài thơ: Đất nước mình ngộ quá phải không anh.

Xin cảm tạ và đánh giá cao việc làm và tình cảm đối với tác giả Trần Thị Lam cũng như sự tin cậy đối với Trung tâm Minh Triết. Nhân dịp năm mới Đinh Dậu - 2017, chúng tôi thành tâm chúc tất cả Quý vị Năm mới thân tâm an lạc, khỏe mạnh.

Sau đây, xin báo cáo danh tính và số tiền đã nhận được.

I. Số tiền gởi qua Tài khoản của Trung tâm tại Ngân hàng Bắc Á, chi nhánh Kim Liên (báo cáo của BAC A BANK chi tiết tài khoản, từ ngày 7-09-2016 đến ngày 17-10-2016):

- ngày 7-9-2016, một vị giấu tên 200.000 vnđ

- 7-9-2016, ông Phạm Doanh 2.224.000,00

- 7-9-2016, ông Nguyễn Bá Hợp 500.000,00

- 8-9-2016, bà Nguyễn Mai Oanh 1.000.000,00

- 8-9-2016, ông Hà Nguyên 500.000,00

- 12-9-2016, TS Nguyễn Thanh Giang 1.000.000,00

- 12-9-2016, một vị giấu tên 200.000,00

- 13-9-2016, một vị giấu tên 200.000,00

- 20-9-2016, ông Huấn 500.000,00

- 29-9-2016, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Trai 1.000.000,00

- 01-10-2016, bà Kim Ky (Paris) 1.000.000,00

- 3-10-2016, ông Phạm Khiêm Ích 500.000,00

Cộng: 8.824.000,00

II. Số tiền gửi trực tiếp cho Trung tâm:

- Bà Song Nga, nhà báo, Hà Nội 100.000,00

- Bà Trần Thị Thảo, nhà giáo, Hà Nội 500.000,00

- Bà Phạm Thị Loan, công ty Việt Á 2.000.000,00

- Ông Đoan, cán bộ hưu trí 500.000,00

- Bà Chinh, nhà giáo hưu trí, Hòa Bình 500.000,00

- Ông Vũ Mạnh Hùng, Hà Nội 200.000,00

- Ông Nguyễn Xuân Đắc, Thanh Oai, Hà Nội 300.000,00

- Ông Đinh Văn Giáp, Canada 100 CND

- Ông Nguyễn Xuân Hòe, nhà giáo, Hà Nội 300.000,00

- Ông Nguyễn Khắc Mai, Trung tâm Minh Triết 1.000.000,00

- Ông Phạm Hồng, cựu quân nhân 200.000,00

- Ông Nguyễn Nga, cựu học sinh Quốc học Huế 200.000,00

- Cụ già xưng Ông già Lẩm Cẩm, Hà Nội 1.000.000,00

- Ông Phạm Toàn Thắng CH Séc, qua chị Hạnh 4.000.000,00

- Ông Vũ Ngọc Lân, Hà Nội 300.000,00

- Ông Đào Tiến Thi, NXB Giáo dục 300.000,00

- Nhà giáo Nguyễn Ngọc Sơn 1.000.000,00

- Ông JB Nguyễn Hữu Vinh, nhà báo 1.000.000,00

Cộng: 13.600.000,00

Tổng cộng hai khoản: 22.324.000,00

(Hai mươi hai triệu, ba trăm hai bốn ngàn chẵn)

Và 100 CND.

Như dự kiến, chúng tôi sẽ tiến hành trao phần thưởng cho tác giả bài thơ 20 triệu. Số tiền còn lại sẽ chi in một tập kỷ yếu để tặng tác giả và những người yêu mến bài thơ đã góp phần thưởng.

Kính báo,

Nguyễn Khắc Mai, GĐ Trung tâm Minh Triết