Tại sao cái *beep* gì cũng đổ lỗi tại Cộng Sản?

Khánh Nhi

Tác giả gửi tới Dân Luận

Có nhiều bạn thắc mắc: Tại sao cái *beep* gì cũng đổ lỗi tại Cộng Sản? Muốn trả lời trước tiên chúng ta phải làm rõ Cộng Sản là gì?

Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay theo Hiến pháp (bản 2013), đồng thời là chính đảng duy nhất được phép hoạt động trên đất nước Việt Nam. Theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức được công bố hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu của liên minh giai cấp công nhân, nông dân và lấy chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng. Hiến pháp cũng quy định đây là lực lượng chính trị trực tiếp điều hành nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vậy Nhà Nước là gì? Nói một cách dễ hiểu và ngắn gọn kiểu phương Tây, hay còn gọi là bọn tư bản giãy chết thì: “nhà nước là tổ chức do một chính đảng đứng đầu. Được bầu ra bởi công dân của nước sở tại và được kiểm soát bởi chính công dân nước đó. Nhà nước có trách nhiệm quản lý tất cả các lĩnh vực của xã hội, cũng như toàn bộ các vấn đề trong đất nước mà mình nắm quyền”.

Suy cho cùng thì nhà nước là cơ quan quyền lực cao nhất chịu trách nhiệm về việc quản lý mọi vấn đề trong xã hội, cũng như các lĩnh vực của đất nước.

Vậy thì liên quan gì đến Cộng Sản?

Rất liên quan. Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất tại Việt Nam và trực tiếp điều hành bộ máy nhà nước. Sao lại không liên quan được? Vì thế cho nên mọi vấn đề tích cực hay tiêu cực nảy sinh trong đất nước Việt Nam này thì người đầu tiên chịu trách nhiệm chính là nhà nước do Đảng Cộng sản nắm quyền.

- Ok! Nhưng đâu phải tất cả đều do Cộng Sản? Ví dụ như Việt Nam kém phát triển là do dân mình con nghèo chứ đâu phải do Cộng Sản? Dân giàu thì nước mới mạnh được chứ?

Đúng chính xác là dân giàu thì nước mới mạnh. Nhưng vấn đề ở đây là ai đã làm họ không thể giàu nổi? Nhà nước có trách nhiệm đưa ra các chính sách phát triển kinh tế bằng nguồn ngân sách nhà nước, do người dân đóng thuế. Nguồn ngân sách nhà nước giống như một khoản đầu tư của người dân vào nhà nước, để nhà nước có thể tạo ra các chính sách có lợi cho người dân được phát triển kinh tế. Ví dụ như thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người dân, người dân có công ăn việc làm ổn định thì mới tiếp tục đóng thuế để nhà nước ngày càng phát triển đất nước.

Các chính sách sai lầm, tham nhũng sinh ra thuế má cao là nguyên nhân chính khiến cho người dân không thể giàu nổi. Lấy ví dụ như những dự án tiền tỷ (Vinasin, Vinaline…) thất bại do tham nhũng, từ đó làm cho ngân sách cạn kiệt buộc nhà nước phải tận thu bằng cách tăng cao các loại thuế, người dân phải nai lưng ra để đóng đủ các loại thuế, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhập khẩu, thuế môi trường, thuế giá trị gia tăng v.v…

Như vậy thì họ giàu bằng cách nào? Ai đã làm cho người dân không thể giàu nổi?

- Sai lầm một số cá nhân thôi chứ đâu phải tất cả đều sai lầm đâu? Tham nhũng cũng vậy, chỉ là một bộ phận thôi. Đừng vơ đũa cả nắm.

Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một bộ máy vận hành một cách thống nhất dưới sự lãnh đạo và giám sát của Đảng Cộng sản. Một đề xuất chính sách phải thông qua rất nhiều bước để được phê duyệt. Các thành phần trong bộ máy nhà nước có trách nhiệm kiểm tra, phân tích kỹ càng rồi mới phê duyệt. Như vậy dù đề xuất của bất kỳ ai đi chăng nữa thì những người trong tập thể đã phê duyệt, thì trách nhiệm thuộc về tất cả chứ không phải chỉ riêng một cá nhân, sai lầm là của tập thể.

Nạn tham nhũng cũng vậy. Do công tác quản lý của Đảng cũng như Nhà nước còn lỏng lẻo khiến cho cán bộ đục khoét của công. Đó là chưa kể đến các lãnh đạo cũng tham nhũng. Đó cũng là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống nắm quyền chứ không phải riêng từng cá nhân. Nếu như Đảng và Nhà nước bắt buộc minh bạch đối với tất cả đảng viên, tất cả dự án, tất cả khoản chi và đưa ra hình thức nghiêm khắc xử lý thì nạn tham nhũng không thể nào hoành hành như hiện nay.

Không chỉ riêng về vấn đề đó mà ý thức người dân cũng liên quan mật thiết đến nhà nước rất nhiều. Ví dụ như tình trạng tai nạn giao thông. Số người tử vong do tai nạn giao thông cao thuộc hạng nhất nhì thế giới, chấp luôn Mỹ về các vụ tử vong từ mọi nguyên nhân. Đó là do ý thức người tham gia giao thông còn chưa tốt. Vậy thì liên quan gì đến Cộng Sản? Tất nhiên là liên quan. Bởi vì bộ Giao thông vận tải cũng như Bộ Công an (cụ thể là cảnh sát giao thông) làm chưa tốt về mặt tuyên truyền khiến cho người tham gia giao thông còn thiếu ý thức. Mặt khác cách xử lý vi phạm cũng nặng mùi tham nhũng. Mọi người đã quá quen với hình ảnh người vi phạm dúi vài trăm nghìn vào tay CSGT. Đó là điều nguy hại rất lớn cho ý thức người tham gia giao thông. Bởi vì thứ nhất: CSGT là người thực thi pháp luật, nhưng hành vi ăn hối lộ là biểu hiện của việc làm trái pháp luật. Từ đó làm cho sự tin tưởng của người dân vào lực lượng này không còn. Từ đó tâm lý thù ghét nhiều hơn là cầu thị lắng nghe những lời tuyên truyền của họ. Thứ hai: Nếu cứ vi phạm lỡ bị bắt mà chỉ dúi vài trăm nghìn thì quá khỏe. Lâu lâu vi phạm một lần xui lắm mới bị thôi. Từ đó có thể biết được vì ai mà ý thức kém.

Suy cho cùng thì người dân có trách nhiệm hợp tác với Đảng và Nhà nước để thực thi các chính sách nhằm đưa đất nước đi lên. Tuy nhiên Đảng và Nhà nước cũng phải có trách nhiệm hàng đầu đối với mọi vấn đề nảy sinh trong xã hội. Bởi vì người dân trả lương cho họ để làm chuyện đó chứ không phải để ngồi không và giải thích. Hãy giải quyết trước đã rồi hẵn giải thích. Còn nếu không làm được thì cần phải thay đổi cả hệ thống chính trị là cách giải quyết triệt để nhất.

Tất cả là tại Cộng Sản, đúng quá phải không?

K.N.

Nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20170321/tai-sao-cai-beep-gi-cung-do-loi-tai-cong-san

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn