24/04/2017

Thấy gì qua vụ Đồng Tâm

GS Nguyễn Đăng Hưng

1. Người nông dân Việt Nam vượt qua được nỗi sợ, đối đầu ngang cơ với chính quyền, khẳng định rõ quyền công dân. Đây chính là thực thi quyền dân chủ!

2. Lần đầu tiên người dân tổ chức rất chặt chẽ, hành xử hợp lý, hành động đúng đạo lý và nguyên tắc, đoàn kết vững vàng 6.000 người như một, tạo sức mạnh tổng hợp, gây được tiếng vang và lòng cảm phục của cả nước và quốc tế!

3. Lần đầu tiên chính quyền bắt buộc phải lùi bước, sau khi những thủ đoạn đối trá, chụp mũ, vu khống (bị mua chuộc, bị thế lực thù địch xúi giục…) với sự tòng phạm tệ hại của các phương tiện thông tin đại chúng, đã thất bại ê chề liên tục.

4. Lần đầu tiên chính quyền phải thoả hiệp, mặc nhiên công nhận lập trường chính nghĩa của người dân, cam kết không dùng quyền lực hay pháp luật mập mờ xâm phạm quyền lợi chính đáng của người dân, không truy cứu hình sự việc người dân bắt cán bộ, cảnh sát công an làm con tin.

5. Lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thủ đô Hà Nội, đã có hành xử khôn ngoan, đảm lược, hợp lòng dân, không để cho các nhóm lợi ích chi phối.

Mong thay bước đi tiến bộ này sẽ được nhất quán bảo vệ trong những hành xử kế tiếp.

Mong thay phong cách ứng xử này sẽ được xem là tấm gương chung cho các địa phương khác, đặc biệt chính quyền Hà Tĩnh với vụ FORMOSA, để đối kháng nhân dân - chính quyền được giải tỏa, tránh đi thảm họa khôn lường cho đất nước!

N.Đ.H.

Tác giả gửi BVN