Lời kêu cứu của vợ LS Nguyễn Văn Đài*

Vũ Minh Khánh

Tôi là Vũ Minh Khánh, vợ luật sư Nguyễn Văn Đài. Hôm nay ngày 06 tháng 5, đúng ngày sinh nhật của chồng tôi. Tôi đi gửi đồ ăn cho chồng tôi theo lịch của trại giam mỗi tháng 2 lần. Nhưng hôm nay tôi nghe thông tin là chồng tôi không nhận đồ ăn. Tôi ngỡ ngàng, đau đớn.
Tôi đòi gặp Giám thị hoặc Quản giáo trại giam nhưng họ không cho tôi gặp.

Tôi được gặp chồng tôi 2 lần từ khi chồng tôi bị bắt. Lần gặp thứ 2 vào ngày 17/01/2017. Đến nay đã 3 tháng 20 ngày tôi chưa được gặp lại chồng tôi. Lần gặp ngày 17/1, sức khoẻ chồng tôi không tốt, bị đau khắp người mà không được chữa bệnh. Chồng tôi bị gặp nhiều áp lực từ phía trại giam.

Chồng tôi bị bắt ngày 16/12/2015, tính đến ngày 16/4/2017 là tròn 16 tháng, hết 3 lần gia hạn tạm giam, lẽ ra phải kết thúc điều tra và chồng tôi phải được gặp gặp gia đình, luật sư. Nhưng đến bây giờ họ vẫn tiếp tục giam cách ly chồng tôi.

Tôi không biết sức khoẻ của chồng tôi hiện nay ra sao. Tính từ ngày 16/4 thì hôm nay là lần gửi đồ ăn đầu tiên cho chồng tôi. Và chồng tôi đã từ chối nhận đồ ăn. Hành động này của chồng tôi có thể muốn gửi thông điệp cho mọi người là:

1/ Chồng tôi đang gặp áp lực.

2/ Đang tuyệt thực.

3/ Phản đối giam giữ người quá thời hạn.

Xin quý ông bà anh chị em hãy lên tiếng, đấu tranh cho việc trả tự do cho chồng tôi.

Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em.

V.M.K.

Nguồn: https://www.facebook.com/khanh.m.vu.5?hc_ref=PAGES_TIMELINE

* Tên bài do BVN đặt

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn