04/06/2017

Thư giãn Chủ nhật

Nguồn gốc ngày tết Đoan ngọ

Theo Đại Việt sử ký toàn sai, thời Trần mà cũng có thể là thời Hồ, trong nước đói kém, dân tình lầm than, quan lại nhũng nhiễu khắp nơi. Có viên quan nhỏ là An Chu dâng sớ xin chém 7 đại thần trong Cơ mật viện, nổi tiếng tham nhũng để làm gương. Chu còn xin hàng năm lấy ngày 5/5 là ngày "Giết sâu bọ đục khoét quốc gia", ngày này những quan lại nào bị kết tội tham nhũng sẽ đem xử trảm. Quan tứ trụ là Hùng Sinh gạt đi, nói là chém hết lấy đâu ra cán bộ mà làm việc. Việc đó đành huỷ bỏ. Để yên lòng dân, triều đình vẫn cho lấy ngày 5/5 làm ngày Giết sâu bọ, chỉ bỏ đi chữ "đục khoét quốc gia", vì sợ các thế lực thù địch lợi dụng nói xấu. Lại ban cho toàn dân trong ngày này tha hồ uống rượu, để giết sâu bọ.

Từ đó đến giờ tuy nạn tham nhũng ngày càng phát triển nhưng nhân dân cả nước có được một ngày ăn uống no say mà lương tâm không hề bị cắn rứt.

Hoàng Ggx Minh