Tập đoàn Hóa chất Việt Nam vẫn ngập trong đống nợ gần 40.000 tỉ đồng

Hà Thanh

Tập đoàn Hóa chất đã công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kì kế toán từ 1-1-2017 đến 30-6-2017. Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, từ mức lỗ 203,5 tỉ đồng tại thời điểm kết thúc năm 2016, trong 6 tháng đầu năm nay, Vinachem đã báo lãi sau thuế 47 tỉ đồng. Tuy nhiên, công ty mẹ vẫn lỗ 192,7 tỉ đồng do vay nợ của công ty mẹ quá lớn và đầu tư vào các công ty con thua lỗ nhiều. Tổng nợ của tập đoàn đến 30-6-2017 là 38.137 tỉ đồng. Trong đó, tổng nợ vay là 29.165 tỉ đồng (11.404 tỉ đồng trong số này là nợ ngắn hạn, còn lại là dài hạn). Các khoản nợ ngắn hạn của Vinachem chủ yếu nằm ở số dự án, doanh nghiệp thua lỗ kém hiệu quả của ngành công thương mà Chính phủ đang tích cực chỉ đạo xử lí. Cụ thể, nợ tại Công ty cổ phần phân đạm và hoá chất Hà Bắc là 558 tỉ đồng, Đạm Ninh Bình nợ 1.777 tỉ, DAP Vinachem (Hải Phòng) vay gần 127 tỉ đồng và DAP số 2 Vinachem (Lào Cai) mắc nợ 484 tỉ đồng... Số các công ty thua lỗ nghìn tỉ trên cũng đứng đầu danh sách các khoản vay dài hạn của tập đoàn, như Đạm Hà Bắc có khoản nợ lên tới 7.480 tỉ đồng, DAP số 2 Vinachem là 2.853 tỉ.

Trong 6 tháng đầu năm, chi phí lãi vay theo báo cáo hợp nhất của tập đoàn là 1.057 tỉ đồng. Vấn đề không phải là tập đoàn nợ bao nhiêu mà khả năng trả nợ của doanh nghiệp ra sao mới quan trọng. Với vốn chủ sở hữu là 19.208 tỉ đồng, tỉ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Vinachem đến hết 30-6 là 1,99 lần, tỉ lệ nợ vay/vốn chủ lên tới 1,52 lần. Theo quy định, tỉ lệ này vẫn nằm trong giới hạn an toàn, bảo đảm trả nợ đến hạn.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Vinachem được công bố trong lúc tập đoàn này đang gặp những lùm xùm liên quan kỉ luật cán bộ cấp cao. Ban Bí thư vừa có quyết định kỉ luật đối với ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch Vinachem do những "sai phạm trong quá trình quản lí vốn, tài sản, đất đai và đầu tư của tập đoàn, gây hậu quả nghiêm trọng". Theo đó, ông Dũng bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Theo cơ quan kiểm tra trung ương, ông Dũng cũng đã thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện 4 dự án trọng điểm: Dự án Nhà máy sản xuất phân đạm Ninh Bình, Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc, Dự án sản xuất phân bón DAP số 2 tại Lào Cai, Dự án sản xuất phân bón DAP Hải Phòng.

H.T

Nguồn: http://kinhtedothi.vn/tap-doan-hoa-chat-viet-nam-van-ngap-trong-dong-no-gan-40000-ty-dong-298615.html

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn