Đây là lằn đỏ để đoạn tuyệt với nhiệt điện than tại Việt NamPhm Phan Long, P.E. (Viet Ecology Foundation)


Petro Việt Nam thiếu vốn hoàn tất nhiệt điện than Long Phú 1

US Ex-Im Bank không nên tiếp sức cho Long Phú 1 vì dự án này tốn kém nhất, xả thải ô nhiễm cao, có hại nhất cho sức khoẻ và môi sinh của 20 triệu dân cư đồng bằng sông Cửu Long và còn làm suy giảm uy tín Hoa Kỳ trên thế giới.
Ex-Im Bank ca Hoa K s cu xét và quyết đnh có bo đm cho công ty General Electric (GE) cung cp thiết b cho d án Long Phú và Vit Nam vay đ nhp cng hàng t HK không. Trung tâm nhit đin than Long Phú ti Sóc Trăng gm có ba d án, vi tng công sut 4320 MW, Long Phú 1 (2) 600 MW, Long Phú 2 (2) 660 MW và Long Phú 3 (3) 600 MW[1]. Khi hoàn tt trung tâm nhit đin này Long Phú cưu mang s công sut tương đương vi hai nhà máy đin hch nhân.

Theo bn tin ngày 28 tháng 1, 2018, ca New York Times[2]: D án Long Phú 1 có công sut đã được khi công do Petro Vit Nam làm ch và ngân hàng Nga VEB tài tr. VN hin không đ vn hoàn tt Long Phú 1 và b British Ex-Im Bank t chi cho vay nên Vit Nam đang yêu cu US Ex-Im Bank bước vào ym tr.

Nhiệt điện than là nguồn năng lượng có chi phí cao nhất/kWh

Theo báo cáo mi nht vào tháng 11, 2017 ca t chc có thm quyn Lazard[3], chi phí quy dn, Levelized Cost of Energy ca nhit đin than 6 - 14,3 xu /kWh, LCOE cho đin mt tri và đin gió ch 3 - 6 xu/kWh theo Bng so sánh chi phí LCOE trích dn báo cáo ca Lazard vi chú gii tiếng Vit ca người viết dưới đây. Chi phí quy dn, LCOE bao gm chi phí đu tư xây dng, nhiên liu, hot đng và bo trì.Nhit đin than là ngun ô nhim nng n nht đè trên xã hi
Ngun: Havard Unversity[4]Ngun: Havard Unversity[4]


Tính toán LCOE chưa k chi phí ngoi vi cho xã hi như bnh tt cho thai nhi, mt sm vì ô nhim và thuc men dân cư trong vùng phi tr c đi vì phi hít th ô nhim thi ra vi tng kWh đin than sn xut được. LCOE cũng chưa k hu qu cho môi trường và biến đi khí hu. Theo nghiên cu ca GS Shannon N. Koplitz và cng s t trường Havard đăng trên Environmental Science & Technology, Vit Nam và Nam Dương s có s người mt sm vì ô nhim t nhit đin than cao nht trong vùng Đông Nam Á[4].

Dân bị đánh thuế xăng để bảo vệ môi trường 115 lần cao hơn điện than

Thuế bảo vệ môi trường đánh vào xăng dân chúng tiêu thụ là 3000 VNĐ/lít, hay 3900 VNĐ/kg. Xăng phát thải 3 kg CO2/kg, như vậy dân phải trả 1260 VNĐ/kg CO2 khi tiêu thụ xăng.

Thuế bảo vệ môi trường đánh vào than là 30 VNĐ/kg. Than phát thải 2,73 kg CO2/kg, như vậy than trả 11 VNĐ/kg CO2 cho than.

Như thế, dân chúng đang gián tiếp bị trừng phạt nặng nề, họ phải trả thuế bảo vệ môi trường cho xăng 1260/11=115 lần nặng hơn so với than. Nếu điều chỉnh lại để nhiệt điện than đóng thuế ngang hàng xăng, điện than phải trả 1554 VNĐ/kWh hay 6 xu/kWh. Chính sách ưu đãi nhiệt điện than cho họ tránh trách nhiệm, phá hoại môi trường và âm thầm bóc lột thuế 90 triệu dân cư là một bất công xã hội không thể giải thích nổi.

Hoa Kỳ không nên đồng lõa với Trung Quốc theo đuổi điện than Việt Nam và tự hủy uy tín quốc tế

Nếu US Ex-Im Bank chấp thuận trợ giúp dự án này Hoa Kỳ giúp ngân hàng Nga VEB thoát khỏi bế tắc, Hoa Kỳ có thể sẽ vi phạm cam kết quốc tế năm 2014 của Liên Hiệp Quốc trừng phạt kinh tế cá nhân, doanh nhiệp và các lãnh đạo Nga và Ukraine sau khi Nga ngang nhiên xua quân chiếm đóng Ukraine. Tham gia vào Long Phú 1, Hoa Kỳ sẽ không có uy tín để tố cáo Nga và Trung Quốc đang lén lút giúp Kim Yong Un né tránh sự trừng phạt tương tự của Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ đang cần các nước hợp tác để áp lực Triều Tiên ngừng chương trình hỏa tiễn hạch nhân. Hoa Kỳ không th đ chn mi li đu tư kinh tế nh như Long Phú đ cho an ninh toàn cu và chiến lược quc phòng Hoa K b bp bênh. Khi Hoa Kỳ hợp tác với Nga, theo chân Trung Quốc đầu tư cho ô nhiễm tràn vào Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ bỏ mất vị trí vương đạo dẫn dắt thế giới mà thành đồng lõa với một Trung Quốc bá đạo ở châu Á.

Việt Nam cần thay đổi quy hoạch năng lượng

Các d án NLTT đang ch s thay đi nhn thc cùa lãnh đo, TS Lê Anh Tun phát biu trên Tiếp Th Thế Gii[5]: “Năng lượng tái to ch đói chính sách. Nhn thc v vic bo v môi trường s khiến thế gii thay đi rt nhiu trong tương lai. Hin nay, nhiu nước quan nim GDP không tăng, con người không chết; nhưng môi trường mà chết, xã hi s nhiu lon.

Vi bước đt phá ca tnh Bc Liêu và Chính phủ, Vit Nam đã loi b d án nhit đin Cái Cùng 1200 MW khi Quy hoch Năng lượng VII đ thay bng năng lượng gió. General Electric thc ra không cn tham d vào Long Phú vì GE đã ký kết d án 800 MW đin gió 5t USD cũng ngay ti Sóc Trăng[6]. Hai nhà máy ca First Solar ti Saigon và JA Solar ti Bc Giang, VN s thành lò sn sut pin solar ln nht cho toàn Đông Nam Á. C đông GE nên yêu cu GE xét li đu tư đy trc tr vào Long Phú và có hi cho GE như thế.

Trở về với Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ gốc Việt không thể để Ex-Im Bank tài trợ cho dự án Long Phú 1 vì đó không phải là tối ưu bền vững nhất mà ngược lại, ít lợi nhất về kinh tế, tồi tệ nhất về môi trường Việt Nam có hại cho uy tín quốc tế của Hoa Kỳ. Công dân Hoa Kỳ gốc Việt càng không để Đồng Bằng Sông Cửu Long thành sân khấu cho các thế lực quốc tế đến kiếm lợi nhuận mà không quan tâm đến quyền lợi dân cư và môi trường sống vốn rất mong manh của đồng bào mình.

California, ngày 29, tháng 1, 2018
P.P.L.
__________

Ngun tham kho

[1] https://www.sourcewatch.org/index.php/Long_Phu_Power_Centre
[2] https://www.nytimes.com/2018/01/26/business/exim-bank-vietnam-russia-coal.html
[3] https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-2017/
[4] http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/acs.est.6b03731
[5] http://tiepthithegioi.vn/loi-song/van-de-quan-tam/pgs-ts-le-anh-tuan-nang-luong-tai-tao-chi-doi-chinh-sach/
[6] https://www.windpowerengineering.com/business-news-projects/ge-support-800-mw-wind-project-vietnam/Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/nang-luong-than-dong-bang-song-cuu-long/4231196.html
Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn