03/07/2018

Những dấu hiệu “rạn nứt” từ đàn em của Tập Cận Bình

Xin được tiếp tục cuộc đàm đạo lý thú giữa ông Đinh Quang Anh Thái, TBT tạp chí Người Việt, và chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về chủ đề giải ảo sức mạnh siêu cường Trung Quốc trong youtube thứ ba dưới đây.

                                                                                                                                                 Bauxite Việt Nam

Nguồn:  URL: https://youtu.be/mfm5gPU0HbsNguồn: https://www.youtube.com/watch?v=mfm5gPU0Hbs&authuser=3