21/01/2020

Ông Lê Phú Khải tặng bạn đọc Bauxite Việt Nam nhân dịp tết Canh Tí 2020