24/01/2010

Thư giãn Chủ Nhật

Kính gởi bác Phạm Toàn,

Có người đọc Chuyện Loài Chim Rủ Nhau Bảo Vệ Rừng thắc mắc không biết con chim buồn tười trông ra làm sao?

Tôi xí xọn trả lời rằng chim buồn tười có tên tiếng Anh là bushtit, tên khoa học là Psaltriparus minimus.  Gọi là minimus bởi vì con chim này rất bé, đo từ mỏ cho đến cuối phần đuôi cũng chỉ được 9 cm.  Nhưng chim này rất gan dạ, cho nên được bầu làm đầu đàn….

Tôi xin gởi kèm theo đây hinh ảnh chim buồn tười đang đứng trong tổ dương cặp mắt cảnh giác bọn đang rắp tâm phá tổ phá nhà của nó ở ven rừng Liễu!

Nay kính,
Võ Văn Cần