17/03/2010

Tiếp tục gửi thư đến Hội địa lý quốc gia Hoa Kỳ (NGS)

Ngày 14 tháng 03 năm 2010
Kính thưa quý anh chị trang Bauxite Việt Nam:
Ngày 10 tháng 03 năm 2010 chúng tôi có viết một lá thư gởi đến National geographic society-USA, phản đối việc hội này tự ý ghi tên Trung Hoa “Xisha Qundao” kèm theo chữ China  tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam- bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1974, sau trận hải chiến đẫm máu giữa hải quân Việt Nam Cộng hòa và hải quân Trung Quốc xâm lược. Sau khi bức thư này được phổ biến sâu rộng trong và ngoài nước, cộng đồng người Việt lập tức phản ứng. Một số anh chị đã nhanh chóng lập các trang kiến thư (petition online) thâu thập chữ ký của đồng bào người Việt trên khắp thế giới. Trong đó, trang kiến thư của Nguyễn Thái Học Foundation đến hôm nay, chỉ sau 4 ngày, đã có hơn 6.300 người ghi tên.
Đọc được tin trên trang tiếng Việt của RFI, rằng NGS vừa quyết định thay đổi cách gọi cho quần đảo Hoàng Sa. Hội vẫn dùng tên Trung Hoa “Xisha Qundao” và kèm theo hàng chữ “Administered by China, contested by Vietnam”.  Nhận thấy tình hình chuyển biến quá nhanh, hôm nay ngày 14 tháng 3 năm 2010, chúng tôi đã phải viết lá thư thứ hai gởi đến National Geographic Society nhằm nêu lên quyết tâm của chúng tôi trong việc nên dùng danh xưng nào cho quần đảo Hoàng Sa.  Nếu đây là quyết định thay đổi mới nhất của NGS (chúng tôi cố gắng xác nhận tin này nhưng chưa có kết quả chính thức) thì chúng tôi đoan chắc toàn dân Việt Nam trong ngoài nước cũng sẽ phản đối sự thay đổi có tính cách quá thiên vị cho Trung Quốc, nước đã xâm chiếm và bằng  vũ lực cướp đoạt trắng trợn quần đảo này của Việt Nam vào năm 1974 và tiếp tục chiếm đóng cho đến hôm nay. Trung Quốc không được ai giao cho quyền “điều hành–administer”, họ “chiếm đóng – occupy”. Việt Nam không “ tranh giành-contest”, Việt Nam “đòi lại- demand” vùng biển đảo của mình đang bị Trung Quốc xâm lược chiếm giữ đó.
Chúng tôi thiết nghĩ chúng ta cần phải cương quyết đòi hỏi NGS, chứ chúng ta không cần phải năn nỉ theo kiểu xin cho. Dưới đây là bức thư tiếng Anh chúng tôi vừa gởi đến NGS và bản phỏng dịch sang tiếng Việt cho đồng bào trong nước đọc. Hy vọng anh chị trong ngoài nước đồng tình với chúng tôi.
Đề nghị những petition phản đối NGS  cần nêu rõ nguyện vọng duy nhất của toàn dân Việt Nam là: không chấp nhận việc sử dụng chữ “Xisha Qundao” và hàng chữ “administered by China” cho quần đảo Hoàng Sa trong bất cứ bản đồ nào của vùng Biển Đông do NGS phát hành.
Mục đích của chúng ta không phải chỉ yêu cầu NGS không dùng tên nước China, chúng ta cũng không chấp nhận NGS tiếp tục dùng “Xisha Qundao” làm danh xưng của vùng đảo Hoàng Sa.
Tại sao NGS ngang nhiên tự ý xóa bỏ danh xưng “PARACEL ISLANDS”, một tên gọi đã được cộng đồng khoa học thế giới đặt cho quần đảo này hằng nhiều thế kỷ qua, và thay vào đó bằng những tiếng Trung Hoa xa lạ?
Chúng ta không biết được dụng tâm của một số nhân viên làm việc cho NGS. Chỉ có thế có một câu trả lời duy nhất là số người này có quan điểm thiên vị cho Trung Quốc và không làm việc trong tinh thần trách nhiệm và chí công vô tư.
Thân kính
Thay mặt nhóm người Việt  quan tâm
Ngô Khoa Bá (USA), Lê Quang Long (NZ), Nguyễn Hùng (Australia)


Bức thư tiếng Anh:

National Geographic Society
1145 17th St, NW
Washington, D.C  20036-4688
pressroom@ngs.org
Attn: Mr. Chris Jones, Editor in Chief

Dear Mr. Jones:

This letter is a follow-up on the one addressed to you on March 10, 2010. According to the RFI (RadioFranceInternationale) online, the Vietnamese language edition of March 14, 2010, http://www.rfi. fr/actuvi/ articles/ 123/article_ 7254.asp, your esteemed organization has changed the prior designation of Paracel Islands to “Xisha Qundao, administered by China , contested by Vietnam ”.
We strenuously object to the appellation Xisha Qundao since it is the Chinese name. By using that name instead of the more commonly known internationally Paracel Islands, your organization may inadvertently show a bias in China’s favor because as reported by National Geographic magazine itself on page 10 of the December 1998 issue, the Paracel Islands were forcefully taken away from Vietnam in 1974 by China. Ever since, Vietnam has been vigorously asserting its sovereignty of the Islands to China and to the United Nations, using historical and legal documents showing Vietnamese human habitation on the Islands stretching back centuries. We therefore earnestly ask you to revert the designation of the Islands simply as Paracel Islands , without any additional notation, in order to show impartiality.
Thank you for your prompt consideration.

On behalf of the concerned Vietnamese
Khoa Ba Ngo, Quang Long Le, Nguyen Hung
Name of signers (compiled up 14 March 2010)
 
Khoa Ba Ngo (Houston, TX, USA)                   Quang Long Le (Auckland, New Zealand)
Huu Han Huynh (USA)                                     Van Tu Nguyen (Auckland, New Zealand)
Judy Huynh (USA)                                           Dinh Lan Le (Switzerland)
Huu Kho Nguyen (Houston, TX, USA)           Ngoc Bich Tran (Houston, TX, USA)
Hong Le (Sydney, Australia)                             Ngoc Hung Dang ( Brisbane, Australia)
Vinh Tuong Tran (California, USA)               Anh Tuan Mai (Canada)                  
Hung Nguyen (Sydney, Australia)                   Gia Tuyen Do (Houston, USA)
Mui Dinh (Sydney, Australia)                          Anh Lan Dinh (Sydney, Australia)
Thi Tan Nguyen (Sachse, TX, USA)               Thi Sung Nguyen (Dallas, USA)
Thuy Mai Nguyen (Queensland, Australia)    Thi Bach Linh Nguyen (Chicago, IL, USA)
 
Bich Lien Nguyen (Garland, TX, USA)           Dinh Khai Tran (Las Vegas, Nevada, USA)
Yen Mikelis (Henderson, Nevada, USA)         Van Nguyen (Las Vagas, Nev, USA)
Thi Phung Nguyen (Las Vagas, Nev, USA)    Hai Nguyen (Washington D.C., USA)
Mai Tran (Melbourne, Australia)                     Phuong Tran (Melbourne, Australia)
Hưng Nguyen (Houston, TX, USA)                 Thi Thuoc Nguyen (Sydney, Australia)
 
Peter Nguyen (Louisiana, USA)                      Thi Hoa Nguyen (Louisiana, USA)
Thi Chau Nguyen (Sydney, Australia)            Khac Hong Do (Dussendoff, Germany)
Tracy Trang Nguyen (Sydney, Australia)       Khac Tai Do (Dussendoff, Germany)
Dan Nguyen (Sydney, Australia)                     Thanh Nguyen (Sydney, Australia)
Julie Minh Nguyen (Sydney, Australia)          Dennis Nhat Nguyen (Sydney, Australia)
Khoa Tong Ngo (Saigon, Vietnam)                 Khoa Bach Ngo (Houston, TX, USA)
Kim Hue Ngo  (Houston, TX, USA)                Phuong Mai Ngo (Houston, TX, USA)
Thi Tuyet Ngo (Houston, TX, USA)               Thi Hanh Ngo (Houston, TX, USA)
Thi Guong Ngo (Houston, TX, USA)             Thi Hanh Nguyen (Louisiana, USA)
Peter Binh Nguyen (Sydney, Australia)          Thach Le (California, USA)
Vinh Tran (California, USA)                           Hong Nguyen (California, USA)
Huynh Trinh (California, USA)                       Huy Trinh (California, USA)
Tu Duong Tran (California, USA)                   Dung Trinh (California, USA)
Ngoc An Nguyen (California, USA)                 The Hung Nguyen (University of Danang ,Vietnam)
Thanh Nguyen ( Melbourne, Australia)            Vo Tiep Nguyen (San Jose, California, USA)
Quoc Phan (WA, USA)                                     Hoang Diep Do ( Thanh Tri, Hanoi Vietnam)
Quoc Ngu (Thanh Tri, Hanoi, Vietnam)           Dang Dinh Dinh ( Dakrlak, Daknong, Vietnam)
The Van Phan ( Saigon, Vietnam)                   Truong Ngoc Tien Nguyen (Tuy an, Phu Yen, Vietnam)
Dinh Hoan (Saigon, Vietnam)                          Viet Ha Van (California, USA)
Duc Toan Nguyen                                            Ngoc Huyen Vu (Hanoi, Vietnam)
Duc Thien Kieu (Hanoi, Vietnam)                  Thi Huyen Nguyen (Hanoi, Vietnam)
Vien Huyen Vu (Hanoi, Vietnam)                   Quan Van Quan (Hanoi, Vietnam)
Vien Tran (Hanoi, Vietnam)                            Thi Minh Do (Hanoi, Vietnam)
Tuan Anh Nguyen (Hanoi, Vietnam)              Cuong Sing (Hanoi, Vietnam)
Thanh Tam Trinh (Hanoi, Vietnam)              Gia Phuong Nguyen
Thi Thuy Pham                                               Anh Dung Tran (Dept of Health, Hanoi, Vietnam)
Thi Nhung Do (Golden, CO, USA)                 Hung Do (Thanh Nien newspaper, TPHCM, Vietnam)
Hong Luan Nguyen (Canada)                         Duc Trong Hoang (Go Vap, TPHCM, Vietnam)
Chat Phuong

Bản phỏng dich tiếng Việt bức thư:

National Geographic Society
1145 17th St, NW
Washington, D.C  20036-4688
pressroom@ngs.org
Lưu ý: Mr. Chris Jones, Trưởng Ban Biên tập


Thưa ông Jones:
 
Lá thư này là tiếp theo lá thư chúng tôi gởi đến ông ngày 10 tháng 3 năm 2010. Theo tin đăng trong trang mạng RFI (Radio France Internationale),chương trình tiếng Việt Nam (http://www.rfi. fr/actuvi/ articles/ 123/article_ 7254.asp ), quí Hội vừa thay đổi danh xưng của quần đảo Hoàng Sa từ Paracel Islands sang tiếng Trung Quốc là “Xisha Qundao, quản lý bởi Trung Quốc, đòi chủ quyền bởi Việt Nam”.
Chúng tôi cực lực phản đối việc trong thời gian gần đây Hội đã gán ghép chữ “Xhisa Qundao”  cho tên quần đảo Hoàng Sa vì đó là tên Trung Hoa . Thay vì dùng tên gọi mà cộng đồng quốc tế đã dùng từ lâu, đó  là  “Paracel Islands”, mà Hội đã từng dùng trong tập san hội phát hành vào tháng 10 năm 1998 trong trang 10 với bài viết nói về biến cố quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands) của Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực tuớc đoạt vào năm 1974, tổ chức của ông lại vừa có hành động rất thiên vị nghiêng hẳn về phía Trung Quốc khi quí Hội tự ý thay đổi danh xưng của quần đảo này.
Từ năm 1974 đến nay  toàn dân và các Chính phủ kế tiếp của Việt Nam đã  liên tục lên tiếng trực tiếp với Trung Quốc và cả Liên Hiệp Quốc  đòi lại chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa là không thể chối cãi được, qua  rất nhiều bằng chứng về văn bản pháp lý lịch sử, hiện vật và quá trình sinh sống liên tục của cư dân Việt Nam trên quần đảo này kéo dài từ nhiều thế kỷ trước cho đến ngày xảy ra trận hải chiến đẫm máu năm 1974 giữa hải quân Việt Nam Cộng hòa và Trung Quốc.
Với những lý do nêu trên, chúng tôi thiết tha yêu cầu Hội ông trở lại chỉ dùng danh xưng Paracel Islands cho quần đảo này và không ghi chú thêm những tên gọi khác, để chứng tỏ sự vô tư của Hội về vấn đề chủ quyền của quần đảo này cho đến khi nào sự tranh chấp chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa được giải quyết thỏa đáng.

Thay mặt nhóm người Việt Nam quan tâm

Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long, Nguyễn Hùng