08/08/2010

Góp ý về bài “Năm mâu thuẫn cơ bản…” của Doãn Mạnh Dũng

Góp ý về bài “Năm mâu thuẫn cơ bản…” của Doãn Mạnh Dũng

Nam Long

Trong bài “Năm mâu thuẫn cơ bản…” của Doãn Mạnh Dũng, anh đưa ra năm mâu thuẫn cơ bản và cho rằng đó là năm mâu thuẫn bao trùm cần giải quyết để đưa đất nước phát triển. Tôi không đồng ý ở nhiều điểm nhưng chỉ xin phân tích mâu thuẫn thứ nhất: “1. Mâu thuẫn giữa năng lực thật của con người Việt Nam và nhu cầu phát triển đất nước”. Tôi hoàn toàn không đồng ý với nhận định có phần hàm hồ này. Trong môi trường Việt Nam hiện tại, nhiều giá trị bị đảo lộn, người có năng lực thì không được giao việc, người không có năng lực thì lại được cất nhắc, vậy chỉ nhìn vào xã hội do những người thiếu năng lực điều hành để kết luận xã hội đó thiếu người có năng lực là hoàn toàn không chính xác. Trong nhiều chuyện lớn, trong đó có ví dụ “Dung Quất” mà anh Dũng đưa ra, đều có những ý kiến phản đối, phân tích kỹ càng của giới chuyên môn, nhưng giới làm chính sách có nghe đâu. Người làm chính sách có thể biết là sai cho đại cục nhưng lợi cho bản thân thì người ta vẫn làm,
đây không phải chỉ  là câu chuyện của năng lực. Vậy mâu thuẫn thứ nhất theo ý tôi có thể là: “1. Mâu thuẫn giữa năng lực thật của những người có trách nhiệm và nhu cầu phát triển đất nước”.

Bàn đến giải pháp của anh đưa ra cho mâu thuẫn thứ nhất, giải pháp nghe na ná như nghị quyết của Đảng. “Bằng mọi giá phổ cập cấp III” là như thế nào? Khi mà phổ cập cấp I được báo hoàn thành ở nhiều tỉnh nhưng cuối cùng lòi ra nhiều em “ngồi nhầm lớp”, học đến cấp II rồi mà chưa đọc thông viết thạo. Vậy thì cái khó ở đây là làm thế nào chứ không phải là làm cái gì. Phân tích đến đây ta thấy ngay “hình như” xã hội Việt Nam còn có mâu thuẫn gì phổ quát hơn, mang tính hệ thống hơn. Nếu cái mâu thuẫn phổ quát này không được giải quyết thì nó còn sinh ra hàng nghìn mâu thuẫn khác mà “năm mẫu thuẫn cơ bản” anh Dũng đề ra cũng chỉ là vài cái trong số đó mà thôi. Cái mâu thuẫn phổ quát kia thì đã có nhiều người phân tích, nhìn nó từ góc này hay góc khác, tôi cũng chỉ xin nhắc lại: “một xã hội mang danh dân chủ mà không có dân chủ, một xã hội mang danh tự do mà không có tự do”. Anh Dũng cứ thử soi năm mâu thuẫn của anh có phải được sinh ra từ cái mâu thuẫn phổ quát kia không? Còn giải pháp giải quyết cái mâu thuẫn lớn kia thì mọi người đã bàn nhiều, tôi cũng không có ý kiến gì hơn.

NL

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập