Mừng thọ Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP - cây thông trăm tuổi đứng vững giữa tuyết sương giông bão

Bauxite Việt Nam

BVN xin dâng lên Đại tướng tấm lòng kính yêu của đông đảo trí thức Việt Nam trong ngoài nước nhân tròn 100 năm sinh của Ông. Chúc Đại tướng sống lâu như tùng bách, làm chỗ tựa vững chắc cho niềm tin của cả dân tộc trước thời cơ, vận hội cũng như hiểm họa khôn lường cùng đang đặt ra cho đất nước, giữa tình thế muôn phần phức tạp cả nội tình lẫn ngoại cảnh hiện nay. Xin chuyển đến Đại tướng cũng như bạn đọc một vài tấm ảnh quý giá đánh dấu những thời khắc có một không hai mà Đại tướng là người trong cuộc, đã góp phần “làm nên lịch sử”.

1. Đại tướng trên lưng ngựa trong chiến dịch Thu đông 1947

clip_image002

Ảnh: các vị lão thành cách mạng cung cấp.

2. Đại tướng nghe lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa rừng sâu Việt Bắc trước lúc ra chiến trường, 1947

clip_image004

Ảnh: các vị lão thành cách mạng cung cấp.

3. Đại tướng trong một lần đi thăm Liên Xô

clip_image006

Ảnh: các vị lão thành cách mạng cung cấp.

BVN cũng thành kính dâng lên Đại tướng hai bài thơ chúc thọ của một cựu chiến binh và một học giả:

1. Bài thơ chữ Hán của cựu chiến binh Trần Doãn Hoài

clip_image008

KHÁNH CHÚC VÕ TỔNG TƯ LỆNH BÁCH TUẾ ĐẠI THỌ

Bách tuế lược thao duy hữu công,

Trường kỳ lưỡng chiến thắng vô song.

Thảo từ túc chí: cường thâu nhược,

Nhung mạc kỳ mưu: thủ hóa công.

Ưu quốc ái dân tuân bá ngữ,

Dưỡng quân súc nhuệ quán thời trung.

Tài kiêm văn võ hiền lương tướng,

Lão bất tri nhàn, vị quốc xung.

Thời Canh Dần niên thất nguyệt thập lục nhật

Hoành Chỉ Trần Doãn Hoài tác

Hy Tuệ Nguyễn Huệ Chi phụng hiệu

Dịch nghĩa:

CHÚC MỪNG ĐẠI THỌ TRĂM TUỔI CỦA VỊ TỔNG TƯ LỆNH HỌ VÕ

Người lược thao trăm tuổi chỉ có mình ông,

Hai cuộc kháng chiến trường kỳ, giành thắng lợi vô song.

Từ khi còn ở lều cỏ đã nuôi chí làm cho kẻ địch mạnh phải thua yếu,

Giữa trận tiền bày mưu kế thần kỳ biến thủ thành công.

Yêu nước thương dân vâng lời Bác dạy,

Nuôi quân, rèn luyện đội ngũ tinh nhuệ, quán triệt chữ thời để dùng đúng lúc.

Kiêm toàn văn võ, đúng là bậc tướng hiền tài,

Già vẫn không dám thảnh thơi, vì mối lo ngay ngáy hiện tại của đất nước.

Ngày 16 tháng Bảy năm Canh Dần (25.8.2010)

Hoành Chỉ Trần Doãn Hoài [*] sáng tác

Hy Tuệ Nguyễn Huệ Chi thừa ủy nhiệm hiệu chỉnh

Dịch thơ:

Trăm tuổi lược thao chỉ một ông,

Trường kỳ hai trận, thắng vô song.

Lều tranh lập chí: cường thua nhược,

Màn tướng bày mưu: thủ hóa công.

Lo nước thương dân, lời Bác nhớ,

Nuôi quân rèn lính, chữ “thời” thông.

Lừng danh tướng giỏi kiêm văn võ,

Tuổi tác chưa khuây, nước lửa nồng.

Nguyễn Huệ Chi dịch

[*] Trần Doãn Hoài năm nay 85 tuổi, tham gia khởi nghĩa Can Lộc trong Đội Khởi nghĩa vũ trang do Nguyễn Chung Anh, Nguyễn Đổng Chi, Đặng Giá chỉ huy, cướp chính quyền thành công ngày 15-8-1945, sớm nhất trong toàn quốc. Sau đó vào quân đội rồi chuyển sang Mặt trận Vận chuyển quân lương trung ương, phụ trách tăng-bo ở Ninh Bình. Khoảng 1947 sang làm Kinh tài của Xứ ủy Trung Kỳ, phụ trách đội tiếp tế bằng thuyền đi đường biển từ khu V ra khu IV. Năm 1949 được cử đi học tiếp năm cuối chuyên khoa và phụ trách Tỉnh đoàn phó Thanh niên Hà Tĩnh. Năm 1950 trở lại quân đội, ra Việt Bắc vào học Trường Thủy quân tức Ban nghiên cứu Thủy quân, tiếp đó sang học Lục quân khóa 8 ở Trung Quốc. Sau hòa bình lập lại chuyển ngành sang công tác giáo dục, dạy cấp II và cấp III, từng trong Ban lãnh đạo các Trường Trưng Vương, Quảng An và Hiệu trưởng Trường Văn hóa thể thao Hà Nội.

clip_image010

Võ Nguyên Giáp gặp gỡ cựu chiến binh trong ngày kỷ niệm 50 năm thành lập Ban nghiên cứu Thủy quân Việt Nam (8.3.1949 – 8.3.1999). Người có bộ râu trắng xóa là Trần Doãn Hoài. Ảnh: Trần Doãn Hoài cung cấp.

clip_image012

Võ Nguyên Giáp vuốt râu Trần Doãn Hoài trong ngày kỷ niệm 50 năm thành lập Ban nghiên cứu Thủy quân Việt Nam. Ảnh: Trần Doãn Hoài cung cấp.

2. Bài thơ tiếng Việt của TS Hà Sĩ Phu

TRĂM NĂM NGUYÊN GIÁP

Tính sổ trời cho đã bách niên,

Thử cân hạnh phúc với ưu phiền.

Tiếc trang ĐỘC LẬP còn dang dở,

Thương chữ QUYỀN DÂN chửa đáp đền.

Một trận ĐIỆN BIÊN vang Quốc sử,

Ba thư “BÔ XÍT” động Dân quyền.

Một đời ái quốc, VĂN thành VÕ,

Chưa cởi chiến bào, GIÁP vẫn NGUYÊN!

Hà Sĩ Phu (23-8-2010)

Mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn trăm tuổi 25-8-2010

image

Hà Sỹ Phu kính tặng

nhân sinh nhật thứ 100 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 25.8.2010

BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn