Thư giãn Chủ nhật: Một Cử nhân gốc Việt vào học Tiến sĩ ở Đại học Harvard ở tuổi 17

clip_image001

Em Alexandria Huynh ra trường hôm 12/06/2010. Ảnh: Cal State L.A.

Trường Đại học Cal State L.A. cho Vietnamese Daily biết em Alexandria Huynh, một sinh viên gốc Việt vừa ra trường năm nay được trường đại học danh tiếng Harvard nhận vào học chương trình Tiến sĩ y khoa với học bổng toàn phần ở tuồi 17.

Em Alexandria Huynh vào đại học lúc mới tuổi 13 qua chương trình dành cho các sinh viên vào đại học sớm trước tuổi (University’s Early Entrance Program). Em Alexandria Huynh mới ra trường năm nay với bằng Cử nhân sinh học hạng ưu. Cal State L.A. còn cho biết Alexandria Huynh là một sinh viên ra trường với bằng Cử nhân trẻ nhất từ xưa đến nay của trường.

Em Alexandria Huynh không chỉ được Trường Harvard chấp nhận vào học chương trình Tiến sĩ mà còn có các trường danh tiếng khác như Đại học Yale và Đại học Pennsylvania cũng chấp nhận em.

Em Alexandria Huynh sẽ vào học ở Harvard mùa thu này với một học bổng toàn phần. Đây là niềm hãnh diện và tự hào của người Việt khắp nơi.

Nguồn: http://anle20.wordpress.com/2010/07/24/5977/

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn