24/11/2010

Đơn của Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà và đơn của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ gửi Cơ quan An ninh điều tra

 

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012