23/03/2011

Đơn thỉnh cầu trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Đ Ơ N T H Ỉ N H C Ầ U

(V/v trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ)

Kính gửi: Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam;

Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam;

Ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Các Luật sư tham gia bào chữa cho công dân Cù Huy Hà Vũ.

Kính thưa các quý vị,

Tôi tên Ngô Thị Hồng Lâm

Sinh năm 1957

Số CMND: 273475926

Cấp ngày 28/3/2009 tại CA tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Địa chỉ: 541 đường 30/4 phường Rạch Dừa thành phố Vũng Tàu.

Với tư cách là  một công dân bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử phường Rạch Dừa bầu ra các quý vị cầm quyền nước CHXHCN Việt Nam, với quyền công dân của mình, tôi viết đơn này gửi đến các quý vị về một việc sau đây:

Việc bắt công dân Cù Huy Hà Vũ vừa qua và chuẩn bị đưa ra xét xử trong thời gian sắp tới đây về tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam đã khiến dư luận nhân dân quan tâm. Thực tế cho thấy những bài trả lời phỏng vấn cũng như những việc làm của ông Cù Huy Hà Vũ là dựa trên những quy định của hiến pháp và pháp luật Việt Nam về quyền tự do ngôn luận của công dân, xuất phát từ lòng yêu nước, yêu dân tộc và trách nhiệm của một công dân với đất nước về vấn đề hiểm họa xâm lăng của ngoại bang, vấn đề hòa hợp dân tộc, vấn đề gìn giữ những di sản của tổ tiên để lại, đúng với khẩu hiệu: "Sống và làm việc theo pháp luật" mà truyền thông báo chí của nước ta luôn cổ xúy. Cù Huy Hà Vũ là một người con của họ Cù phát huy được truyền thống cách mạng của gia đình và bản thân công dân Cù Huy Hà Vũ là người có lòng yêu nước yêu dân tộc, vì đất nước vì dân tộc. Công dân Cù Huy Hà Vũ được nhân dân tin yêu và ngưỡng mộ. Trả tự do ngay công dân Cù Huy Hà Vũ là có lợi về đối ngoại, tôn vinh hình ảnh một nước Việt Nam dân chủ, tôn trọng tự do ngôn luận, luôn bảo vệ quyền chính đáng của mọi công dân. Trả tự do ngay công dân Cù Huy Hà Vũ là có lợi về đối nội, làm yên lòng dân chúng và củng cố khối Đại đoàn kết dân tộc để đủ sức chiến thắng ngoại bang xâm lược.

Tôi đề nghị cần đình chỉ vụ án xét xử công dân Cù Huy Hà Vũ và trả tự do ngay cho công dân Cù Huy Hà Vũ. Tôi thiết tha thỉnh cầu các quý vị xem xét đề nghị chính đáng của tôi.

Xin trân trọng cảm tạ quý vị.

Kính đơn,

Ngô Thị Hồng Lâm

541 đường 30/4 phường Rạch Dừa thành phố Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.