27/04/2011

Thông báo

Cùng bạn đọc xa gần,

BVN đã khởi xướng Kiến nghị trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ từ ngày 9-4-2011, tính đến nay là đúng 15 ngày, và Danh sách ký vào Kiến nghị cũng đã công bố đến đợt 2. Chúng tôi dự định chỉ công bố thêm một đợt thứ 3 thì sẽ khép lại để còn chuyển đạt danh sách ấy đến những cá nhân và cơ quan công quyền có quyền hạn và nghĩa vụ giám sát vụ án (được ghi đích danh đầu bản Kiến nghị).

Vì thế, kính mong bạn đọc nếu có ý định ký vào Kiến nghị xin gửi gấp thư e-mail đến cho chúng tôi trong vòng từ nay đến hết ngày 30-4-2011. Sau thời hạn nói trên, mọi giao dịch thư từ về vấn đề này sẽ không còn giá trị.

Trân trọng cám ơn,

Ngày 25-4-2011

Bauxite Việt Nam