24/05/2011

Đính chính

Sau khi đăng bài "Mỹ vay tiền Trung Quốc nhưng ai là chủ", Ban Biên tập Bauxite Việt Nam nhận được thư của anh Lê Diễn Đức nói rõ chính anh mới là tác giả của bài này, chứ không phải một ông/bà nào đó ký tên là Lê Giang. Thành thật xin lỗi anh Lê Diễn Đức vì đã sơ suất không kiểm tra kỹ trước khi quyết định đăng tải bài báo nói trên.

Bauxite Việt Nam

Các anh Phạm Toàn và Nguyễn Huệ Chi kính mến,

Bài "Mỹ vay tiền Trung Quốc nhưng ai là chủ" đăng trên BVN tại link: 

boxitvn.blogspot.com

lấy nguồn từ Người Việt Boston, nhưng bài này đã đạo văn nguyên cả phần đầu, hơn 1/2 bài viết.

Tôi đã viết thư cho Người Việt Boston như sau:

"Trong bài viết ký tên Lê Giang trên đây, toàn bộ phần đầu đã đạo nguyên bài viết của tôi trên Đài Á châu Tự do mà không hề dẫn nguồn gốc và tác giả.

Tôi rất tiếc là BBT đã sử dụng những kẻ đạo văn như tác giả Lê Giang.

Đề nghị BBT liến hệ với tác giả và có thái độ thích ứng với tác giả bài viết là đạo văn này.

Bài của tôi viết ngày 28/04/2011tại link:

rfavietnam.com

Trân trọng

Theo tôi, BBT BVN nên đính chính nhằm bảo vệ uy tín của các nguyên tắc báo chí cơ bản nhất, giữ uy tín cho BVN.

Trân trọng và quý mến.

Lê Diễn Đức