05/05/2011

Thông báo

BVN xin công bố Danh sách số người đăng ký đợt 3, cũng là đợt cuối cùng, vào bản Kiến nghị trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ do BVN phát đi từ ngày 9-4-2011. Tính đến hết ngày 30-4-2011, số lượng chúng tôi thu thập được là 1847 người. Tuy vậy, trong khi soát lại số thư bạn đọc gửi tới để lên danh sách, có thể bộ phận biên tập không tránh được ít nhiều sai sót. Vì vậy kính mong quý vị nếu phát hiện trường hợp nào bị trùng lặp cũng như trường hợp nào đã gửi thư tới ghi danh mà chưa có tên trong cả ba bảng danh sách thì xin thông báo sớm đến chúng tôi để kịp thời điều chỉnh.

Trân trọng cám ơn.

Bauxite Việt Nam