27/06/2011

Thông báo

Ngày 25.6.2011, sau khi ra Tuyên cáo về việc nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trên Biển Đông, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến tán thành. Để đáp ứng nguyện vọng chính đáng này, chúng tôi quyết định tiếp tục xin chữ ký của đồng bào trong nước cũng như ở nước ngoài. Để ghi tên tán thành Tuyên cáo, xin gửi về địa chỉ e-mail sau đây: tuyencao2506@gmail.com

Những người đã ký tên vào Tuyên cáo 25.6.2011