02/07/2011

Thư gửi Bộ Chính trị của bà Cù Thị Xuân Bích

Kính gửi: Quý Báo

Gần đây có một số Công an (An ninh) đã đến nhà riêng của những người ký Kiến nghị yêu cầu trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ để đe dọa và tung tin bịa đặt về tư cách của TS Cù Huy Hà Vũ, hòng gây hoang mang trong dư luận, dọn đường cho việc xét xử TS Cù Huy Hà Vũ trước phiên tòa phúc thẩm sắp diễn ra. Vì những lý do đó mà hôm nay, tôi, Cù Thị Xuân Bích, em gái TS Cù Huy Hà Vũ, đã có đơn thư gửi tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an, Chánh án Tòa án tối cao và Viện trưởng VKS Nhân dân tối cao. Đề nghị Quý báo cho đăng để những ai quan tâm được rõ.

Trân trọng cảm ơn Quý Báo

Cù Thị Xuân Bích

clip_image001

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Ni, ngày 29 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Chính trị;

- Ban Bí thư;

- Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam;

- Ông Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an;

- Ông Trương Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao;

- Ông Trần Quốc Vượng, Viện trưởng VKS nhân dân Tối cao.

Tôi Cù Thị Xuân Bích là em gái của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là người bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử ngày 04 tháng 04 năm 2011, kết án 07 năm tù giam, 03 năm quản chế về tội “Tuyên truyn chng nhà nước Cng hòa xã hi chnghĩa Vit Nam” đang kháng cáo chờ xét xử phúc thẩm, xin trình bày với các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước một số sự việc như sau:

Việc bắt giữ, khám xét, truy tố dẫn đến xét xử, kết án của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đối với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã tạo nên sự phản cảm, xúc động rộng rãi trong xã hội, gây tiếng vang không tốt đẹp đối với ngành Tư pháp, đối với Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đến nay, trên trang mạng Boxitvn.net đã có 1989 chữ ký đề nghị Tòa án, Đảng, Nhà nước tuyên bố không phạm tội và trả tự do cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Trong đó có:

- Nhiều vị Cách mạng lão thành có 40, 50, 60, 70 tuổi Đảng và rất nhiều đảng viên khác.

- Tướng lĩnh, sĩ quan cấp tá có: 15 vị.

- Nhân sĩ trí thức có: 58 Giáo sư, Phó Giáo sư, 101 Giáo viên, 22 Kiến trúc sư, 15 Luật sư, rất nhiều kỹ sư, cử nhân, cán bộ, công nhân, nhân dân.

- Nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch, nhạc sĩ …

Trước tình hình trên, trong các ngày qua, theo phản ánh của nhiều nơi, Công an (An ninh) đã đến từng nhà riêng của các người ký tên trên mạng Bauxitvn.net yêu cầu trả tự do cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, đe dọa đuổi việc, bắt, truy tố… có người sợ hãi đến nỗi chạy đến nhà các vị sáng lập trang mạng Boxitvn.net đề nghị xóa tên và không dám quay về. Còn đối với các vị cách mạng lão thành, giáo sư, tiến sĩ, nhân sĩ trí thức, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ kể cả người đang trị bệnh trong bệnh viện thì… tung tin bịa đặt về tư cách, của Tiến sĩ Vũ đối với cha mình là Nhà thơ Cù Huy Cận.

- Nào là Cù Huy Hà Vũ là “đứa con nghch t”, “kin cha là cCù Huy Cn nhm chiếm nhà”; “Bóp ccha đến mc cCù Huy Cn phi kin yêu cu xtù Cù Huy Hà Vũ, để ckhông buy hiếp”.

- Nào là “Cù Huy Hà Vũ đã nhn rt nhiu tin ca các thế lc chng đối để hot động…và…”

Các hành vi nêu trên của công an, an ninh là người đã bắt, khám xét, khởi tố Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ với mục đích là tung hỏa mù, về hình ảnh một Cù Huy Hà Vũ rất xấu về nhân cách, có dấu hiệu phản động, nhận tiền của các cá nhân, tổ chức chống đối hòng gây hoang mang trong dư luận, tập trung là đối với các người đã ký tên yêu cầu trả tự do cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ để dẫn đến rút tên, không ủng hộ Tiến sĩ Vũ, dọn đường cho việc xét xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trước phiên tòa phúc thẩm sắp diễn ra…cũng như kết quả xét xử phúc thẩm.

Trước sự việc vu khống, bịa đặt đó, các vị lão thành cách mạng, Giáo sư tiến sĩ đã rất bất bình, phẫn nộ trả lời thẳng thắn đối với vị cán bộ an ninh cao cấp cùng sĩ quan tháp tùng đó rằng:

- Về đời tư ng xca Cù Huy Hà Vũ, gia đình, dòng tc Vũ đã có xác nhn rt tt, (có cchký ca 03 người em còn li ca nhà thơ Huy Cn và người em dâu ca nhà thơ Xuân Diu. (Nhà thơ Xuân Diu là cha nuôi ca Vũ khi va sinh vì Xuân Diu không có con)) có cchký ca nhà thơ Xuân Diu đã đăng trên mng Boxitvn.net và nhiu trang mng khác. Vi li, vic này là tranh chp vnơi cư trú ca 02 dòng con ca cHuy Cn đã được cơ quan có thm quyn gii quyết và nht là đây không phi là căn c, du hiu để truy tvti “Tuyên truyn chng nhà nước Cng hòa xã hi chnghĩa Vit Nam”.

- Còn vic Cù Huy Hà Vũ nhn rt nhiu tin ca các thế lc chng đối để hot động, svic này nếu có ti sao Cơ quan An ninh điu tra không đưa vào Cáo trng để truy txét x?

Các vị Cách mạng lão thành, Giáo sư tiến sĩ đó đã thẳng thắn nói với vị cán bộ an ninh cao cấp đó rằng, nếu có chứng cứ pháp lý xác định chính xác là Cù Huy Hà Vũ đã nhận rất nhiều tiền của các phần tử chống đối để hoạt động, thì chúng tôi chấm dứt ngay việc ủng hộ Cù Huy Hà Vũ.

Vị cán bộ an ninh cao cấp đó cùng sĩ quan tùy tùng im lặng không trả lời!

Thưa các vị Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Từ việc vô cớ bắt giữ, khám xét có chủ đích, từ 02 bao cao su đã qua sử dụng (cách nói ca Giáo sư Ngô Bo Châu) dẫn đến truy tố xét xử rất không bình thường đối với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, vi phạm nghiêm trọng các thủ tục Tố tụng đặc biệt là pháp luật về Tố tụng hình sự đã dẫn đến một bản án gây nên dư luận rộng rãi trong nước, ngoài nước rất không tốt đẹp trước hết là đối với ngành Tư pháp đang triển khai thực hiện Nghị quyết 48 – 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp. Giáo sư Ngô Bảo Châu, người đã nhận giải Fields về toán học được Đảng, Nhà nước tôn vinh đã viết trên Blog của mình rằng “Có ctình làm mt thdin quc gia, chc cũng khó mà làm hơn my ông bà này”, “Không thly scu thvà sshãi làm phương pháp bo vchế độ

Tiếp đến sự việc này đã tạo nên một hình ảnh không mấy tốt đẹp của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước cộng đồng quốc tế mà ta rất cần sự đồng lòng, đồng sức của cả dân tộc và quốc tế trước hiểm hoạ xâm lấn của Bành trướng phương Bắc.

Thưa các vị Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Nước ta vừa kết thúc Đại hội Đại biểu Đảng lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, chuẩn bị khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII để hình thành bộ máy nhà nước cho nhiệm kỳ mới. Chúng ta cần sự đồng lòng, đồng sức trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XI.

Chúng tôi nghĩ rằng Đảng, Nhà nước đã có quyết tâm, càng quyết tâm hơn nhằm ngăn chặn chống trả hiểm họa xâm lấn của kẻ thù phía Bắc để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo mà bao đời ông cha ta hy sinh xương máu để tạo dựng, giữ gìn – giữ vững độc lập chủ quyền Tổ quốc Việt Nam thì cần có tấm lòng độ lượng hơn đối với nhân dân, cụ thể là tiến hành thực hiện dân chủ rộng rãi, cải cách chính trị, chống tham nhũng, cải cách tư pháp mà Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra. Tạo sự đoàn kết rộng rãi, qui tụ mọi tầng lớp nhân dân trong nước, ngoài nước mà trong đó trí thức là phần tinh hoa của dân tộc, đoàn kết quốc tế như Hồ Chí Minh đã làm sau Cách mạng Tháng tám.

Đảng, Nhà nước cần ngăn chặn các hành vi vi phạm dân chủ, đe dọa, bắt bớ vô cớ đối với nhân dân, nhà báo, các blogers, trí thức… như đã nêu ở trên đối với các tiếng nói độc lập, yêu nước, ý kiến kiến nghị giải pháp để thực hiện dân chủ, cải cách chính trị.

Việc tuyên bố không phạm tội và trả tự do cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là hành động cụ thể tuy không lớn, nhưng để nói với quốc dân đồng bào trong và ngoài nước cùng cộng đồng quốc tế rằng: Đảng cộng sản Việt Nam, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết tâm thực thi dân chủ và cải cách chính trị như Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra.

Ở đây có điều tôi cần nói rõ, trong Hiến pháp có ghi “Tòa án xét xử độc lp”. Nhưng các văn kiện Nghị quyết của Đảng cộng sản Việt Nam ghi “Nhà nước pháp quyn xã hi chnghĩa do Đảng cng sn lãnh đạo”. Vì vậy, việc tôi gửi đơn đến các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước là vì chúng tôi nhận thấy các vị có trách nhiệm trong việc xét xử, kết án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Xin gửi lời chào trân trọng, tin tưởng.

Người làm đơn

clip_image003

Cù ThXuân Bích

Nơi nhn:

- Như trên;

- Các Luật sư bào chữa cho TS CHHV;

- Lưu gia đình TS CHHV.

 

 

1. Biên nh_n g_i th_