07/07/2011

Tiêu chuẩn "đánh giặc"

Nhà báo Phan Lợi

Ngày 4-7, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2, đề cập tới chương trình làm việc của BCH Trung ương khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải thảo luận, lựa chọn đưa vào chương trình những vấn đề lớn, quan trọng và cần thiết nhất.

Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải ưu tiên cho những vấn đề bức xúc, khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết hoặc những khâu cần đột phá. Trong 12 mặt công tác được Tổng Bí thư nhắc đến có hai “mặt trận” nóng bỏng gồm: đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Thực tế PCTN từng được coi là một trong bốn nguy cơ lớn tại Đại hội X và ngay đầu khóa X, Hội nghị Trung ương 3 đã ra hẳn nghị quyết để chỉ đạo công tác chống “giặc nội xâm” này. Thế nhưng sau năm năm, việc thực hiện nghị quyết chưa được tổng kết, đánh giá, chưa rõ các mặt được và hạn chế cũng như nguyên nhân. Vì thế, việc Tổng Bí thư đề nghị đưa PCTN vào diện ưu tiên của chương trình công tác toàn khóa XI chắc chắn sẽ được những người tâm huyết với việc PCTN hoan nghênh. Hoặc với một lĩnh vực gần đây đang trở nên nóng bỏng là chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, việc lựa chọn đưa công tác này vào 1/12 lĩnh vực ưu tiên cũng cho thấy cơ quan lãnh đạo cao nhất đã cảm nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân cũng như tính cấp thiết của vấn đề.

Vì lẽ đó, người dân rất chăm chú dõi theo những diễn biến của hội nghị, bởi họ biết rằng lần này BCH Trung ương sẽ thảo luận việc giới thiệu nhân sự ứng cử vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước để Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn (ngay tại kỳ họp tháng 7 này). Chăm chú vì chính những nhân sự này chứ không phải ai khác sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề, các vụ việc cụ thể trong hai “mặt trận” nóng bỏng nói trên.

Trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư yêu cầu việc bố trí, sắp xếp cán bộ phải hợp lý nhất trong điều kiện cho phép; chú trọng năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển… Người dân thì đòi hỏi những người lãnh đạo trong bộ máy của Đảng và Nhà nước sắp tới phải là người thể hiện rõ ràng nhất, mạnh mẽ nhất ý chí và hành động chống hai loại “giặc” nói trên.

P.L.

Nguồn: butlong.multiply.com