07/07/2011

Tin liên quan đến bản Kiến nghị của nhân sĩ trí thức Việt Nam đối với Bộ Ngoại giao

Chiều nay, thứ Tư, 6-7-2011, một cán bộ cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao (*) đã gọi điện cho một trong các vị nhân sĩ (**) tham gia ký tên trong bản Kiến nghị (Ba Sàm xin không nêu tên cả hai người) và cho biết:

Lãnh đạo Bộ phân công ông liên lạc với các vị tham gia ký tên vào bản Kiến nghị để thông báo mời các vị đến Bộ Ngoại giao vào thứ Sáu tuần này để gặp và trao đổi. Khi được vị nhân sĩ cho biết ông đang đi công tác, đề nghị Bộ liên lạc với những người cùng ký tên, ông cán bộ Bộ Ngoại giao cho biết mình chỉ có số điện thoại của vị nhân sĩ này thôi.

Theo quan điểm riêng của một số vị nhân sĩ, trí thức cùng ký tên vào bản Kiến nghị:

1- Hoan nghênh quyết định trên của Bộ Ngoại giao.

2- Bộ Ngoại giao đã biết rõ những người tham gia ký tên, nhưng nếu cần thiết, có thể liên lạc với Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải (nơi đã trực tiếp chuyển bản Kiến nghị tới Bộ Ngoại giao) để thông báo việc này.

3- Để thể hiện tinh thần nghiêm túc, trọng thị và minh bạch trước việc làm cao cả của các nhân sĩ trí thức về một sự việc trọng đại của đất nước, Bộ Ngoại giao cần có giấy mời cho từng vị ký tên trong bản Kiến nghị.

Nguồn: basamnews

Chú thích của BVN:

(*) Ông Trần Duy Hải, Phó Ban Biên giới Bộ Ngoại giao Việt Nam

(**) Giáo sư Chu Hảo